Inspirujący nauczyciele powiatu kościerskiego. Sieć nauczycieli biologii z doradcą metodycznym

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele biologii powiatu kościerskiego

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy jest elementem wsparcia nauczyciela w jego pracy zawodowej. Biologia to dynamicznie rozwijająca się nauka – dawniej bardziej humanistyczna, dziś zaliczana do nauk przyrodniczych, coraz bardziej zbliża się do modeli matematycznych. Jako nauczyciele biologii często zastanawiamy się, jak w ciekawy sposób przekazać teorie naukowe dotyczące zagadnień, które dla młodego człowieka są bardzo abstrakcyjne. Jak uczyć, aby język biologii nie brzmiał obco dla uczniów tworzących zbiór osobowości o różnym potencjale i motywacji do nauki? Od dawna wiadomo, że w jedności siła, dlatego warto przyłączyć się do sieci.


Co daje uczestnictwo w sieci inspirujących biologów?

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wsparcia.
 • Umożliwienie wymiany informacji, doświadczeń, zasobów w bezpiecznym otoczeniu i przyjaznej atmosferze w celu doskonalenia warsztatu pracy.
 • Łączenie nauczycieli biologii całego powiatu, co daje możliwość wzajemnego wsparcia w realizacji krótko- i długofalowych projektów takich jak na przykład innowacja.
 • Poznanie dobrych praktyk, które pomogą pokonać tzw. rafy zawodu nauczyciela.


Uczestnicy sieci będą się spotykać online w każdy drugi piątek miesiąca do końca roku szkolnego 2020/2021. Na każde spotkanie obowiązuje rejestracja elektroniczna. 

 1. 12 marca 2021 r., godz. 13.00–15.15 (3 godz. dydaktyczne) – online  spotkanie inauguracyjne  prowadząca: Beata Szymczak 
  Podczas spotkania zostanie zaplanowana tematyka pracy sieci na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb grupy. 
 2. 9 kwietnia 2021 r., godz. 13.00–15.15 (3 godz. dydaktyczne)  online spotkanie drugie prowadząca: Beata Szymczak 
 3. 13 maja 2021 r., godz. 15.30–17.45 (3 godz. dydaktyczne)  onlinespotkanie trzecie – prowadząca: Beata Szymczak 
 4. 11 czerwca 2021 r., godz. 13.00–15.15 (3 godz. dydaktyczne)  online  spotkanie podsumowujące  prowadząca: Beata Szymczak 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

12 marca 2021 (piątek) - 11 czerwca 2021 (piątek)

Uczestnicy sieci będą się spotykali online w każdy drugi piątek miesiąca do końca roku szkolnego 2020/2021. Na każde spotkanie obowiązuje rejestracja elektroniczna. 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Beata Szymczak

nauczyciel doradca metodyczny ds. biologii

e-mail: b.szymczak.doradca@cen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego

Zobacz serwis tematyczny CEN: Biologia

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.