Kreatywna praca z książką. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarzy

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach I-III (I etap edukacyjny), nauczyciele świetlic szkolnych, bibliotekarze

O szkoleniu / programie:

 1. 28.09.2020 r. - godz. 15.30 - 17.00 (2 godz. dyd.), warsztaty - CEN w Gdańsku, prowadząca: Dominika Ringwelska
  Pierwsze z pięciu spotkań uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, zarówno w sali na zajęciach stacjonarnych jak również na platformie edukacyjnej Moodle. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia naszej pracy. Wspólnie ustalimy tematy i terminy spotkań na ten rok szkolny. „Słowo i obraz, czyli o powiązaniach literatury ze sztuką” stanie się zagadnieniem przewodnim naszego pierwszego spotkania.
 2. 03.12.2020 r. - godz. 15.30 - 16.30 (1,3 godz. dyd.), warsztaty - online, prowadząca: Dominika Ringwelska
  Drugie spotkanie uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia do wspólnej pracy. Spotkanie online zostanie poświęcone nastrojowym tekstom literackim związanym z Bożym Narodzeniem oraz kreatywnym zimowym pomysłom, co wprowadzi nas w świąteczną atmosferę.
 3. 25.01.2021 r. - godz. 15.30 - 16.30 (1,3 godz. dyd.), warsztaty - online, prowadząca: Dominika Ringwelska
  Trzecie spotkanie uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia do wspólnej pracy. Spotkanie online zostanie poświęcone pomysłom na promowanie sztuki wśród dzieci. Zaprezentowane zostaną działania, które pozwolą wejść naszym uczniom w wyjątkowy i magiczny świat dzieł ikonograficznych.
 4. 15.03.2021 r. - godz. 15.30 - 16.30 (1,3 godz. dyd.), warsztaty - online, prowadząca: Dominika Ringwelska
  Czwarte spotkanie uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia do wspólnej pracy. Spotkanie online zostanie poświęcone  LITERATURZE EKO dla dzieci. Uważamy, że edukacja ekologiczna jest niezmiernie ważna w dzisiejszym świecie, dlatego przedstawimy własne pomysły na wprowadzanie tematów proekologicznych na zajęcia.
 5. 12.04.2021 r. - godz. 15.30 - 16.30 (1,3 godz. dyd.), warsztaty - online, prowadząca: Dominika Ringwelska
  Piąte spotkanie uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia do wspólnej pracy. Spotkanie online zostanie poświęcone  LITERATURZE EKO dla dzieci. Uważamy, że edukacja ekologiczna jest niezmiernie ważna w dzisiejszym świecie, dlatego przedstawimy własne pomysły na wprowadzanie tematów proekologicznych na zajęcia.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

28 września 2020 (poniedziałek), godz. 15:30 - 30 kwietnia 2021 (piątek)

w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano 5 spotkań trwających dwie godziny dydaktyczne (godz. 15.30 - 17.00)

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Dominika Ringwelska grafika

Dominika Ringwelska

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej

e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 02

Zobacz serwis tematyczny CEN: Język polski i wiedza o kulturze

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.