Sieć kierowników szkolenia praktycznego

Status:

zamknięta

Adresaci:

kierownicy szkolenia praktycznego ze szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, nauczyciele odpowiedzialni za organizację praktycznej nauki zawodu

O szkoleniu / programie:

Zapraszamy do współpracy kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli odpowiedzialnych za organizację praktycznej nauki zawodu ze szkół / placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.
W ramach działań sieci zmierzymy się z problemami związanymi ze współpracą szkół branżowych z przedsiębiorstwami, m.in. w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży uczniowskich, klas patronackich, oraz wspólnego konstruowania programu nauczania zawodu i rozwiązywania problemów w zakresie prawa pracy. Nasza sieć współpracy będzie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń na temat kształcenia praktycznego. 
 

Podstawa programowa:
Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.(Dz.U. 2019 poz. 991,)
Rozporządzenie MEN dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82)
Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391)

 

 1. 04.11.2020 r. - zaplanowano spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się online w  godzinach 10.00 - 11.30 (2 godz. dyd.) prowadzący Tomasz Kąkol
 2. 11.01.2021 r. - spotkanie sieci online w  godzinach 13.00 - 14.30 (2 godz. dyd.) - prowadzący Tomasz Kąkol
 3. 10.02.2021 r. - spotkanie sieci online w  godzinach 14.00 - 15.30 (2 godz. dyd.) - prowadzący Tomasz Kąkol
 4. 12.05.2021 r. - spotkanie sieci online w  godzinach 14.00 - 16.00 (2,5 godz. dyd.) - prowadzący Tomasz Kąkol
 5. 14.06.2021 r. - spotkanie sieci online w  godzinach 14.00 - 16.00 (2,5 godz. dyd.) - prowadzący Tomasz Kąkol

 

Linki do spotkań są udostępniane zarejestrowanym uczestnikom przed wyznaczoną datą spotkania. 

Wstępnie zaplanowano 6 spotkań w roku szkolnym 2020/2021, głównie online (łącznie 12 godzin). 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

4 listopada 2020 (środa), godz. 10:00 - 31 maja 2021 (poniedziałek)

Ostateczne ustalenia dotyczące tematyki i terminów spotkań zostaną podjęte na podstawie diagnozy potrzeb uczestników sieci przeprowadzonej na pierwszym spotkaniu.

Wstępnie zaplanowano 6 spotkań w roku szkolnym 2020/2021, głównie online (łącznie 12 godzin). 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 17

Zobacz serwis tematyczny CEN: Szkolnictwo zawodowe

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.