Sieć nauczycieli biologii - Zdolni z Pomorza

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele biologii i przyrody zamieszkujący na terenie woj. pomorskiego, w szczególności uczestnicy sieci biologów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”

O szkoleniu / programie:

Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli biologii i przyrody, w szczególności zaangażowanych w pracę z uczniami zdolnymi w ramach programu „Zdolni z Pomorza”. Sieć ma na celu łączenie nauczycieli biologii i przyrody, dzielenie się dobrymi praktykami i wypracowywanie nowatorskich metod pracy z uczniem.

 

1. Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii (druk 3D, aplikacje mobilne i internetowe) - 5.09.2020 r., godz. 9.00-14.00 (6 godz. dyd.) - CEN w Gdańsku

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci adresowane jest do nauczycieli biologii i przyrody, którzy chcą poznać możliwości druku 3D, oraz aplikacje mobilne i internetowe, które można wykorzystać na lekcjach biologii i przyrody (np.: kody QR, elementy rozszerzonej rzeczywistości). Etapy spotkania:

 • pierwszy – wykład  (wprowadzenie do druku, zasada pracy drukarki, składowe, możliwości, omówienie źródeł pomocy i zasobów gotowych projektów, sposoby wykorzystania na lekcjach, programy wspomagające projektowanie),
 • drugi – zajęcia warsztatowe w sali 319  (od pierwszego rozpakowania i konfiguracji drukarki po końcowy samodzielny wydruk).

Na zajęciach posłużymy się drukarkami MakerBot Replicator+. Dla każdej drukarki przewidziana jest praca w grupie składającej się z dwóch osób.

UWAGA: spotkanie nie dotyczy nauki tworzenia projektów dla druku 3D (w trakcie spotkania zostaną jedynie wskazane środowiska pomocne dla tych czynności). Po spotkaniu wszyscy Uczestnicy otrzymają upominek 3D oraz podręcznik w wersji cyfrowej traktujący o wprowadzeniu do druku 3D i projektowania na gruncie własnej klasy.

 

2. Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie układu nerwowego i procesy poznawcze w trakcie ontogenezy - 07.11.2020 r., godz. 10.00 - 12.00 (2 godz. dydakt.) - webinarium online

Podczas webinarium uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

 • Fizjologiczna charakterystyka aktywności fizycznej z uwzględnieniem etapów życia człowieka.
 • Rola Interakcji pomiędzy układem mięśniowym, nerwowym i hormonalnym w generowaniu zmian plastycznych w ośrodkowym układzie nerwowym (udział takich czynników jak IGF-1, BDNF oraz VEGF).
 • Optymalny poziom aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych
 • Skutki krótko- i długotrwałego niedoboru ruch na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów pamięciowych i poznawczych.

 

3. Interakcja z uczniami z wykorzystaniem narzędzi facylitacji - 17.11.2020 r. godz. 17.00 - 19.00 (2 godz. dyd.) - webinarium online ClickMeeting - prowadząca: Karolina Wołosowska

Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać narzędzia facylitacji podczas w trakcie interakcji z uczniami, czyli jak skutecznie zaplanować lekcje aby:

 • w jak najkrótszym czasie osiągnąć zaangażowanie uczniów oraz realizację celu nauczania,
 • proces decyzyjny był wsparty narzędziami, które zapewnią jak najszerzej wykorzystanie potencjału uczniów,
 • wszyscy uczniowie byli zaangażowani w proces nauczania,
 • uczniowie mieli możliwość samodzielnego odkrywania wiedzy, a nauczyciel angażował się tylko wtedy, gdy uczeń potrzebuje wskazówki.

 

4. Genially – genialne narzędzie na czas edukacji zdalnej (i nie tylko) - 19.12.2020 r. godz. 10.00 - 11.30 (2 godz. dyd.) - webinarium online ClickMeeting - prowadzące: Magdalena Urbaś, dr Dorota Myślińska  

 • Uczestnicy zapoznają się z zastosowaniem Genially do tworzenia materiałów dydaktycznych, zaprezentowane zostają dwa przykłady zastosowania Genially- dwa materiały typu escaperoom a także możliwości integracji innych narzędzi z Genially, np. Wordwall.
 • Ponadto, w ramach cyklu „Najnowsze osiągnięcia biologii”, zostaną zaprezentowane osiągniecia związane z Nagrodą Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii 2020 roku.

 

---------------------------------------------------------------

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja  - po zalogowaniu do swojego konta w CEN. Wymagane dokumenty projektowe składa się jednokrotnie (patrz poniżej).

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

5 września 2020 (sobota), godz. 09:00 - 26 czerwca 2021 (sobota)

Informacje o terminach spotkań sieci biologów będą zamieszczane sukcesywnie.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

dr Dorota Myślińska grafika

dr Dorota Myślińska

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii

e-mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl

Zobacz stronę projektu: Zdolni z Pomorza

Inne uwagi:

Warunkiem udziału w spotkaniach/szkoleniach sieci współpracy i samokształcenia „Zdolni z Pomorza” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.  
Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
- spotkania online - w przypadku nowych uczestników, dokumenty rekrutacyjne należy przesłać zaszyfrowane na adres e-mail: agata.roznawska@cen.gda.pl wraz z oświadczeniem, że wersja papierowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Instrukcja szyfrowania – pobierz - hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  
- spotkania stacjonarne - w przypadku nowych uczestników, dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście na spotkaniu sieci.

Hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 4. Formularz danych osobowych
 5. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 6. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 7. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. przesłania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.