Sieć nauczycieli chemii - Zdolni z Pomorza

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele chemii - zamieszkujący na terenie woj. pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw  związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

 

25.09.2020 r. - Spotkanie inaugurujące pracę sieci nauczycieli chemii w roku szkolnym 2020/2021 pt. TIK – owe inspiracje dla chemików – interaktywne karty pracy - webinarium - godz. 17.30 - 19.00 (2 godz. dyd.) - prowadzące: Magdalena Ankiewicz – Kopicka, Monika Kulesza - Cisiak

Spotkanie będzie okazją do poznania atrakcyjnych dla ucznia form przekazu wiadomości, które można wykorzystać podczas tradycyjnego nauczania ale również podczas pracy zdalnej.  Webinarium przygotuje słuchacza do wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej chemii, będzie również okazją do zaplanowania pracy sieci w roku szkolnym 2020/21.

 

22.06.2021 r. - TIK – owe inspiracje dla chemików - spotkanie sieci online - godz. 17.00 - 18.30 (2 godz. dyd.) - prowadząca: Paulina Bigus
Celem spotkania jest zapoznanie się przykładowymi narzędziami TIK dostosowanymi do zajęć z chemii, wymiana doświadczeń oraz praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi TIK, np. interaktywny układ okresowy pierwiastków.

 

31.08.2021 r. - TIK – owe inspiracje dla chemików - spotkanie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021 sieci - webinarium online - godz. 17.00 - 18.30 (2 godz. dyd.) - prowadząca: Paulina Bigus
Celem spotkania jest: przedstawienie i szczegółowe omówienie wybranych narzędzi TIK mogących znaleźć zastosowanie w nauczaniu chemii, wymiana doświadczeń, praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi TIK (np. program komputerowy ACD/ChemSketch, Chemix) do tworzenia przestrzennych związków chemicznych, podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

25 września 2020 (piątek), godz. 17:30 - 31 sierpnia 2021 (wtorek)

Tematyka i terminarz następnych spotkań zostanie ustalony po konsultacji z członkami sieci.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Magdalena Ankiewicz-Kopicka

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii

e-mail: magdalena.ankiewicz-kopicka@cen.gda.pl

Paulina Bigus

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii

e-mail: paulina.bigus@cen.gda.pl

Zobacz stronę projektu: Zdolni z Pomorza

Inne uwagi:

Warunkiem udziału w spotkaniach/szkoleniach sieci współpracy i samokształcenia „Zdolni z Pomorza” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.  
Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
- spotkania online - w przypadku nowych uczestników, dokumenty rekrutacyjne należy przesłać zaszyfrowane na adres e-mail: agata.roznawska@cen.gda.pl wraz z oświadczeniem, że wersja papierowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Instrukcja szyfrowania – pobierz - hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  
- spotkania stacjonarne - w przypadku nowych uczestników, dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście na spotkaniu sieci.

Hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 4. Formularz danych osobowych
 5. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 6. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 7. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. przesłania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.