Sieć nauczycieli matematyki - Zdolni z Pomorza

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele matematyki - zamieszkujący na terenie woj. pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Sieć  współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, która jest realizowana w ramach projektu Zdolni z Pomorza kontynuuje swoje spotkania już czwarty rok. Na spotkania połączone z seminariami przychodzą nauczyciele matematyki szkół podstawowych i szkół średnich. Tematy mają swoje źródła w potrzebach, które zgłaszają uczestnicy w czasie spotkań. Dotyczą one zarówno zakresu programowego z matematyki jak rachunek prawdopodobieństwa, algebra, ale również ciekawostek - historii matematyki czy też kongruencji, zagadnienia pojawiającego się w zadaniach na olimpiadach. Nasi eksperci mają duże doświadczenie w nauczaniu matematyki. Naszymi Gośćmi byli: dr hab. Wojciech Guzicki, dr Agnieszka Demby, dr Piotr Zarzycki, mgr Marcin Karpiński. Mamy jeszcze wiele planów. Gorąco zapraszamy!
 

Planowane spotkania w roku szkolnym 2020/2021:

 1. 17.09.2020 - Funkcje i ich własności - cz I. - webinbarium tematyczne online - godz. 17.00 - 18.30 (2 godz. dydakt.) - prowadząca: dr Beata Kuna
  W czasie spotkania poszerzymy pojęcie funkcji przypominając pojęcie relacji. Omówimy definicję funkcji i własności funkcji ,,na’’ i 1-1 w odniesieniu do własności relacji. Wprowadzimy definicję równoliczności zbiorów, aby na przykładach przeliczalności zbiorów liczb całkowitych i parzystych  pokazać zastosowanie tych własności funkcji.  Rozwiążemy zadania dotyczące różnowartościowości, własności ,,na’’ oraz monotoniczności funkcji. W dalszej części spotkania omówimy bieżące potrzeby nauczycieli matematyki w odniesieniu do grupy dzieci zdolnych matematycznie.
 2. 24.09.2020 - Funkcje i ich własności - cz II. - webinbarium tematyczne online - godz. 17.00 - 18.30 (2 godz. dydakt.) - prowadząca: dr Beata Kuna
  Podczas spotkania przypomnimy pojęcie funkcji odwrotnej. Rozwiążemy szereg zadań dotyczących istnienia funkcji odwrotnej do danej funkcji f. Stopień trudności zadań będzie rósł, aż do rozwiązania zadania pojawiającego się na egzaminach z analizy matematycznej na politechnice. Celem spotkania jest przybliżenie nauczycielom matematyki problemów, z jakimi mierzą się studenci pierwszego roku studiów technicznych – czyli młodzież uzdolniona matematycznie.
 3. 24.10.2020 - Eksperymenty na lekcjach matematyki w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie - webinarium tematyczne online - godz. 10.00 - 11.45 (2 godz. dydakt.) - prowadzący: Marcin Karpiński 
  Eksperymenty, które będą wykonywane i analizowane przez uczestników spotkania służyć mogą na lekcjach matematyki do budowania u uczniów powiązań różnych pojęć i własności matematycznych, umiejętności budowania strategii rozwiązania problemu i formułowania argumentów. Tematyka tych eksperymentów obejmuje m. in. własności liczb, figur geometrycznych i funkcji.

 4. 07.11.2020 - Prawdopodobieństwo geometryczne - webinarium tematyczne online - godz. 10.00 - 11.45 (2 godz. dydakt.) - prowadząca: dr Beata Kuna
  Seminarium będzie w całości poświęcone zagadnieniu prawdopodobieństwa geometrycznego. Pokażemy, jak ilustrować rozmaite zagadnienia, interpretować jako punkty danego obszaru, a w rezultacie wyznaczać prawdopodobieństwo jako stosunek miar pól lub objętości. Podczas spotkania będziemy rozwiązywać zadania elementarne, które z powodzeniem można zaprezentować w klasie, nawet w szkole podstawowej, ale również zadania, których rozwiązanie wymaga obliczenia całki. Dodatkowo przytoczymy popularne paradoksy rachunku prawdopodobieństwa, tym razem skupiając się na tylko na tych, które dotyczą interpretacji geometrycznej.

 5. 27.03.2021 - Złożenie funkcji - webinarium tematyczne online - godz. 11.00 - 12.30 (2 godz. dydakt.) - prowadząca: dr Beata Kuna
  Pojęcie złożenia funkcji pojawia się w szkole średniej w zakresie rozszerzonym nauczania matematyki. Na spotkaniu omówimy definicję i pewne własności  złożenia funkcji. Przedstawimy znane przesunięcia wykresów funkcji w postaci złożenia. W dalszej części spotkania omówimy bieżące potrzeby nauczycieli matematyki w odniesieniu do grupy dzieci uzdolnionych matematycznie.

 

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja  - po zalogowaniu do swojego konta w CEN. Wymagane dokumenty projektowe składa się jednokrotnie - patrz poniżej.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  20 godz. dydaktycznych

Termin:

17 września 2020 (czwartek) - 30 kwietnia 2021 (piątek)

Wstępnie w roku szkolnym zaplanowano 5 - 6 spotkań w różnych formach (online i stacjonarnie) i terminach.

W zależności od sytuacji związanej z pandemią szkolenia zaplanowane jako formy stacjonarne mogą zostać zrealizowane zdalnie jako webinaria. O zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Sukcesywnie również będą publikowane formularze rejestracyjne na poszczególne spotkania. 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

dr Beata Kuna

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

e-mail: beata.kuna@cen.gda.pl

Zobacz stronę projektu: Zdolni z Pomorza

Inne uwagi:

Warunkiem udziału w spotkaniach/szkoleniach sieci współpracy i samokształcenia „Zdolni z Pomorza” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.  
Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
- spotkania online - w przypadku nowych uczestników, dokumenty rekrutacyjne należy przesłać zaszyfrowane na adres e-mail: agata.roznawska@cen.gda.pl wraz z oświadczeniem, że wersja papierowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Instrukcja szyfrowania – pobierz - hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  
- spotkania stacjonarne - w przypadku nowych uczestników, dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście na spotkaniu sieci.

Hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 4. Formularz danych osobowych
 5. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 6. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 7. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. przesłania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.