Chemia mózgu – Wirtualny świat naszych uczniów

Status:

zamknięta

Adresaci:

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Konferencja „Chemia mózgu” jest propozycją spotkania dwóch światów: przestrzeni, w której funkcjonują młodzi ludzie ze swoimi problemami i rzeczywistości szkolnej.

Tytuł tegorocznej edycji to „Wirtualny świat naszych uczniów”. Zaproszeni eksperci przedstawią niebezpieczeństwa związane z używaniem elektronicznych środków przekazu. Ponadto podkreślą rolę i znaczenie cyfrowej przestrzeni w życiu naszych uczniów.

Wirtualny świat, który otwiera przed młodymi ludźmi nowe perspektywy, może jednocześnie stwarzać poważne niebezpieczeństwa. Nadmierna liczba bodźców płynących z ekranu sieje spustoszenie w rozwijających się mózgach naszych uczniów, co prawdopodobnie odbije się na ich zdrowiu psychicznym. Uczniowie pochłonięci wyimaginowanym światem ryzykują zubożenie swojego prawdziwego życia. Bez wsparcia rodziców i nauczycieli mogą nie tylko nie poradzić sobie z zagrożeniami, jakie niesie rzeczywistość wirtualna, ale też nie wykorzystać w pełni jej potencjału (przy zachowaniu koniecznego krytycznego dystansu).

 


Program konferencji

11.30–11.55

logowanie uczestników

12.00

 

Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN

Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników

 

12.05

Alicja Silikowska, lider sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów projektu „Zdolni z Pomorza”

Chemia mózgu – „Wirtualny świat naszych uczniów” – wprowadzenie do konferencji

 

12.15

dr Marcin Szulc, prof. UG

„Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu – w jaki sposób pomóc sobie i dzieciom?”

 

13.00

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG

„Edukacja w sieci. Perspektywa konektywistyczna”

 

13.45

Anna Blokus-Szkodzińska, wykładowca UG

„Uczeń w sieci czy sieć w uczniu, czyli gdzie jestem naprawdę?”

 

14.30–14.45

przerwa

 

14.45

dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji PG,

„Zoom fatigue, czyli o zmęczeniu lekcjami online. Dlaczego są tak wyczerpujące i jak temu przeciwdziałać?”

 

15.30

Katarzyna Gęba, specjalista CEN

Chemia mózgu – „Wirtualny świat naszych uczniów” – podsumowanie konferencji

Moderator – Katarzyna Gęba

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas minimum 80% czasu trwania konferencji. 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Prowadząca/y:

 Anna Blokus-Szkodzińska grafika

Anna Blokus-Szkodzińska

pedagog, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego i Ateneum Szkoły Wyższej, założyciel i dyrektor placówki edukacyjno – wychowawczej, edukator FASD. Twórca i organizator szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Twórca szkoleń i konferencji w obszarze komunikacji interpersonalnej dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dzieli się pasją życia i  pozytywnym nastawieniem do człowieka.

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska grafika

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska

pedagog przedszkolny i wczesno- szkolny, nauczyciel akademicki z 25-letnim stażem, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i Ateneum Szkoły Wyższej; autorka licznych publikacji na temat edukacji dzieci, ich potencjału i wiedzy osobistej; propagatorka nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem myślenia krytyczno-twórczego; organizatorka i realizatorka kilku krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-dydaktycznych; organizatorka i wykonawczyni warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania kompetencji miękkich; współautorka materiałów e-learningowych na temat edukacji holistycznej.

dr Marcin Szulc grafika

dr Marcin Szulc

nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011, Ambasador Kampanii Białej Wstążki, uhonorowany tytułem Przyjaciela ZSO nr 2 w Gdańsku.  

Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG.  

Koordynator Zespołu Psychologów ds. Kształcenia Nauczycieli na UG. 

Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA 

dr hab. Joanna Mytnik grafika

dr hab. Joanna Mytnik

dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, pasjonatka projektowania procesów uczenia się za pomocą niestandardowych metod i narzędzi (UX i design thinking).  Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i nauczycielami. Jej pasją jest uczenie, które rozumie jako organizację przestrzeni edukacyjnej realizującej potrzeby każdego ze studentów. Projektując środowisko uczenia się bazuje na filozofii organizacji turkusowych, co studentom pomaga się rozwijać i daje im przestrzeń dla kreatywności. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 r.). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019 r.).

Alicja Silikowska grafika

Alicja Silikowska

Zdolni z Pomorza – lider sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów

Katarzyna Gęba grafika

Katarzyna Gęba

uczestniczka projektu i współorganizatorka konferencji „Dynamiczna tożsamość – wartości w wychowaniu i profilaktyce w dobie Internetu" (Gdańsk 2012)

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor CEN – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

Forma i czas trwania:

konferencja,  5 godz. dydaktycznych

Termin:

25 listopada 2021 (czwartek), godz. 11:30-15:45

Miejsce szkolenia:

online – platforma ClickMeeting,

Najpóźniej na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny CEN: Przedmioty przyrodnicze

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta  w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

300

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.