Czar par – jak wykorzystać potencjał pracy w parach podczas lekcji języka obcego, gr. II (samokształcenie kierowane)

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języków obcych oraz zainteresowani tematem nauczyciele innych przedmiotów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. pomorskiego (prezentowane będą przykłady w j. angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

Szkolenie obejmuje samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów z webinarium PCEN oraz wykonanie krótkiego zadania zaliczeniowego. Jeżeli praca w parach rzadko gości na prowadzonych przez Państwa lekcjach języka obcego, zapraszam na szkolenie „Czar par…”. Podczas samodzielnej pracy z materiałami szkoleniowymi będą Państwo mieli okazję znaleźć odpowiedź na pytania, dlaczego warto proponować uczniom aktywności do realizacji w parach i jakich technik używać, aby praca w parach była efektywna. Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami ze szkolenia dot. pracy w grupach: Zróbmy to razem – praca w grupach na lekcji języka obcego: wyzwania i propozycje rozwiązań).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

- samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);
- wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego z krótkim zadaniem zaliczeniowym do 10 XII 2023 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

wybrane treści przewidziane w podstawie programowej języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej (2017) i ponadpodstawowej (2018) w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

1 listopada 2023 (środa) - 10 grudnia 2023 (niedziela)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne