Edukacja ekonomiczno-finansowa – propozycje wsparcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Status:

zamknięta

Adresaci:

dyrektorzy, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, nauczyciele-doradcy zawodowi oraz wszyscy nauczyciele i wychowawcy  szkół podstawowych (II etap edukacyjny)  i szkół ponadpodstawowych zainteresowani realizacją lekcji /zajęć/  projektów edukacyjnych o tematyce  ekonomiczno-finansowej.

O szkoleniu / programie:

Zapraszamy do udziału w konferencji, która przybliży Państwu zagadnienia edukacji ekonomiczno-finansowej, tak ważnej w procesie kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencji obywatelskich oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Poruszona zostanie również kwestia wprowadzenia od 01.09.2023 roku do szkolnego planu nauczania  nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. Konferencja jest zapowiedzią cyklu warsztatów, których realizację zaplanowaliśmy w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego. Uczestnicy konferencji otrzymają materiały  edukacyjne przygotowane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

 

 

15 grudnia  2022 r.
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
sala 318

 

agenda (pobierz)

 

14:30

rejestracja uczestników; powitalna kawa

15.00

powitanie uczestników

Ewa Furchedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
­­­­­­­­­­­­­­­­Waldemar Zbytekprezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

15.15

Kształtowanie kompetencji  społecznych i przedsiębiorczych uczniów w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

„Biznes i Zarzadzanie” – co nowego w  podstawie  programowej dotychczasowego przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” – założenia i rekomendowane sposoby realizacji

dr hab. Tomasz Rachwał profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16.00

Budowanie podstaw wiedzy ekonomiczno-finansowej w szkołach podstawowych – pilotaż projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”

Waldemar Zbytek – prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

16.40

Edukacja ekonomiczna i finansowa  w szkole ponadpodstawowej – pilotaż projektu „Porwani przez Ekonomię”

prof. Witold Orłowskiprofesor nauk ekonomicznych

17.20

Dyskusja. Oferta warsztatów na II semestr roku szkolnego 2022/2023

Marcin Wąsik-Wiszniewski – Warszawski Instytut Bankowości

Podsumowanie i zakończenie konferencji  

przedstawiciel PCEN

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego:

• wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

• kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

• rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

• ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

• praca w zespole i społeczna aktywność;

• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

• metoda projektu zakładająca znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Warszawski Instytut Bankowości

dr hab. Tomasz Rachwał

profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni koordynator w Zespole Ekspertów MEN ds. podstawy programowej do przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”

Waldemar Zbytek

prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

prof. Witold Orłowski

profesor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji naukowych, doradca ekonomiczny PwC

Forma i czas trwania:

konferencja,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

15 grudnia 2022 (czwartek), godz. 14:30-17:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 318)

 

Jak do nas dojechać?

 •   Tramwajem - linie nr 2, 3, 4, 5 i 8 – przystanek: Wyspiańskiego
 •   Szybką Koleją Miejską (SKM) – przystanek: Gdańsk Politechnika
 •   Samochodem – wjazd na teren parkingu PCEN od ulicy K. Leczkowa

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 54

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Szkolnictwo zawodowe

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

80

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.