VII Telekonferencja dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego – Edukacja post-covidowa

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

konferencja online,  5 godz. dydaktycznych

O szkoleniu / programie:

VII telekonferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego ma na celu objęcie pętlą czasową doświadczeń edukacyjnych okresu pandemii od marca 2020 r. do czerwca 2021 r., który znacząco zmienił edukację, pracę szkoły oraz organizowane w niej procesy edukacyjne, w większości całościowo lokując je w świecie wirtualnym. Przesłaniem telekonferencji jest spojrzenie – z perspektywy naukowca i badań międzynarodowych, trenerów, dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia i rodzica, na zdobyte doświadczenia, proponując kierunki i możliwości wykorzystania ich do zmian w edukacji oraz organizacji pracy szkoły po pandemii na miarę wyzwań współczesności, w kierunku edukacji hybrydowej. Chcemy krzewić idę zwinności w edukacji i zarządzaniu szkołą. Jeżeli pragniesz być architektem i autentycznym liderem, zmieniając przestrzeń uczenia się/nauczania w Twojej szkole/placówce, ta telekonferencja jest dla Ciebie.

 

Program

VII Telekonferencji dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego

pt. Edukacja post-covidowa

10 czerwca 2021 r., godz. 10:00,  platforma Clickmeeting

 

10:00

Rozpoczęcie Ewa Furche, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

10:10

 

Wykład inauguracyjny Światowe tendencje i kierunki w edukacji post-covidowej
dr Renata Marciniak,  EUNCET Business School Barcelona, Universidad de Manresa Katalonia

10:40

 

Szkoła w erze cyfrowej – perspektywa uczniów – uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdańsku

10:55

 

Zarządzanie szkołą w erze cyfrowej. Co pozostanie w szkole po pandemii? –  Dorota Suchacz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

11.30

 

Co zostanie po pandemii w kształceniu zawodowym?  –  Tomasz Kąkol, nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

12:00 – 12:15 e-przerwa kawowa

12:15

 

Zwinny dyrektor w erze cyfrowej Jarosław Durszewicz, Justyna Cholewińska, Fundacja Szkoła Bez Ocen Instytut Zwinnej Edukacji

12:55

 

Dobre praktyki (post)covidowe w szkole jutra – Anna Kuchta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku

13:05

 

Dobre praktyki (post)covidowe w szkole jutra – Ewa Kalińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie

13:20

 

Edukacja post-covidowa – perspektywa nauczyciela  – Robert Cyrta, Nauczyciel Pomorza 2019

13:30

 

Szkoła w erze cyfrowej – perspektywa i refleksje maturzysty 2021, Jakub Zdybel, absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

13:40

 

Edukacja post-covidowa – perspektywa rodzica Rafał Kwaśnik

13:50-14:00

Podsumowanie i zakończenie telekonferencji – Ewa Furche, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

 

Dorota Suchacz – prawnik, filolog angielski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr W. Pniewskiego w Gdańsku, Microsoft Innovative Educator Expert. Ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, coach i trener. Koordynator sieci dyrektorów szkół województwa pomorskiego i nauczyciel doradca metodyczny w Centrum Edukacji Nauczycieli. Autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego i innowacyjnej edukacji (Edukacja Pomorska). Specjalizuje się w prawie oświatowym, wspomaganiu sprawnego zarządzania oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniu zmianą dla rozwoju i wzmacniania placówek edukacyjnych.

 

 

Justyna Cholewińska – Instytut Zwinnej Edukacji, członek zarządu  Fundacji Szkoła Bez Ocen, trener biznesu, trener wspomagania, coach indywidualny, zespołowy i grupowy, Product Owner, Scrum Master. Innowatorka i  pasjonatka zwinnych metodyk.  Autorka adaptacji „Scrum w szkole" w zakresie zarządzania placówką oświatową.

 

 

 

Jarosław Durszewicz – Instytut Zwinnej Edukacji, prezes Fundacji Szkoła Bez Ocen. Ekspert zarządzania oświatą i prawa oświatowego, trener, doradca zawodowy, wieloletni dyrektor szkół. W ramach obowiązującego prawa oświatowego przekonuje do łamania schematów w zakresie zarządzania, oceniania, egzaminowania i organizacji procesu uczenia. Propagator zwinnych metodyk i wdrażania zwinnych zmian w edukacji.

 

 

Renata Marciniak – Doktor Nauk o Edukacji (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) oraz Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauki o Zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończyła również studia magisterskie z zakresu Badania w Edukacji (UAB) oraz studia podyplomowe Specjalista Środowisk Wirtualnego Nauczania (Virtual Educa Teacher Training Institute, Buenos Aires). Jest profesoremakredytowanym przez Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji oraz Katalońską Agencję Jakości Kształcenia Uniwersyteckiego. Posiada bardzo duże doświadczenie w kształceniu stacjonarnym i wirtualnym. Wykładała na polskich, hiszpańskich i meksykańskich uniwersytetach. Przeprowadziła liczne kursy i wykłady dla nauczycieli o tematyce związanej z e-learningiem. Prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych oraz autor kilkunastu artykułów poświęconych jakości e learningu opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Współautor polskiego Standardu Usług Zdalnego Uczenia się. Jej badania naukowe koncentrują się na modelach oraz jakości e-learningu i wykorzystaniu Nowych Technologii Informacyjnych w kształceniu stacjonarnym. Obecnie jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia online na EUNCET Business School (Barcelona) oraz na Universidad de Manresa (Katalonia).

 

Anna Kuchta – oligofrenopedagog, filolog, terapeuta, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, zwolenniczka koncepcji planu daltońskiego, pasjonatka tworzenia nowych przestrzeni edukacyjnych. W szkole, którą kieruje, stawia się na samodzielność, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne doskonalone przez uczniów w: Szkolnej Akademii Gotowania 61, Witrażowni 61, Pracowni Krawieckiej 61, Bajkowych Sąsiedzkich Ogrodach. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i liderskich, poprzez m.in. skuteczne pozyskiwanie funduszy w ramach projektów europejskich Erasmus +. Wolne chwile spędza w swoim ogrodzie, pielęgnując rośliny i  obserwując  świat owadów.


 

Ewa Furche – wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, moderator telekonferencji. Certyfikowany teacher trainer, specjalista ds. kształcenia dorosłych, edukator, coach, tutor, autorka artykułów i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji.
Fascynują mnie nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają personalizację procesu uczenia (się) i zwinne metody pracy. Moje talenty wg testu Gallupa: strateg – lubię tworzyć alternatywne sposoby działania; uczenie się – mam potrzebę ciągłego samodoskonalenia; odpowiedzialność – odczuwam emocjonalne zobowiązanie doprowadzenia spraw do końca; rozwijanie innych – chętnie rozpoznaję i wspieram potencjał innych ludzi, cieszę się z ich rozwoju i sukcesów; odkrywczość – fascynuję się pomysłami i ideami, potrafię znaleźć związki pomiędzy zjawiskami z pozoru całkowicie odmiennymi.

 

Tomasz Kąkol – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od wielu lat zajmujący się problematyką kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, najpierw jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, przedsiębiorca, następnie jako wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a obecnie, jako nauczyciel konsultant do spraw kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

 

 

Robert Cyrta – nauczyciel historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o teatrze, religii i etyki, a także reżyser, edukator teatralny, tutor i coach. Nauczyciel Pomorza 2019.

 

 

  

Jakub Zdybel – absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, pełnił funkcję Przewodniczącego Szkoły, był Inicjatorem w Rośnie (ex Strajk Uczniowski), członek Gdańskiego Forum Edukacyjnego. Działa na rzecz zmiany w edukacji. Bierze aktywny udział w konferencjach edukacyjnych. Swoje działania opiera na dobrej zabawie, miłości oraz szacunku. Zwolennik braku obowiązku szkolnego i dostosowania planu zajęć szkolnych do możliwości organizmu ucznia. Marzy o szkole, w której każdy jest uczniem i nauczycielem jednocześnie, i która nie jest głównym powodem braku poczucia szczęścia w życiu, a źródłem wsparcia społecznego. O szkole, w której każdy ma realny wpływ na jej funkcjonowanie.

 

 

Ewa Kalińska  od 2016 r.  dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w związku z wykonywaniem licznych obowiązków i funkcji: nauczyciel przedszkola i szkoły, dyrektor przedszkola i szkoły, wizytator w kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant w placówce doskonalenia nauczycieli, wykładowca na gdańskich uczelniach wyższych. Ponadto posiada doświadczenie jako tutor rozwojowy, współpracując z Fundacją Dorastaj z Nami (wcześniej: Fundacja 10 Kwietnia) oraz ekspert w komisjach awansu zawodowego nauczycieli. W codziennym życiu stawia na niezależność i samorozwój oraz stara się żyć zgodnie z zasadą głoszoną przez prof. Bartoszewskiego Warto być przyzwoitym. Edukację XXI wieku postrzega jako przyjazną i jednocześnie efektywną, ukierunkowaną na odpowiedzialność za uczenie się oraz maksymalne wykorzystywanie osobistego potencjału. Na co dzień jeździ na rowerze, pływa, nurkuje i pasjami czyta kryminały.

 

Rafał Kwaśnik – wulkan dobrej energii i kreatywności. Oddany tata 12-letniej Julki. Zawodowo – projektant cyfrowej transformacji biznesu. Oficjalny przydomek: "Pozytywny Tata".

 

 

 

 

 

Podstawa programowa: 

[Ze wstępu] Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.

Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 80% obecności.

Prowadząca/y: Tomasz Kąkol, Dorota Suchacz, dr Renata Marciniak, Jarosław Durszewicz, Ewa Kalińska, Anna Kuchta, Rafał Kwaśnik, Jakub Zdybel

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Adresaci:

dyrektorzy oraz wicedyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego

Termin:

10 czerwca 2021 (czwartek), godz. 10:00-14:00

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Ewa Furche grafika

Ewa Furche

wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

e-mail: ewa.furche@cen.gda.pl

tel.: 58 34 04 110

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimum 60% czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

80

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.