EkoBiblioteka. W roli głównej: szydełko

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, wszystkie etapy.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Spotkanie warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy z cyklu „EkoBiblioteka”, który wpisuje się w coraz popularniejszą filozofię zero waste. Główną ideą cyklu jest twórcze szukanie sposobów na wydłużenie życia przedmiotów, upcykling oraz ograniczenie konsumpcjonizmu.

W założeniu EkoBiblioteka to miejsce spotkań, dyskusji, warsztatów, wymiany doświadczeń, wystaw i innych ekodziałań związanych z edukacją ekologiczną oraz promocją literatury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Na warsztatach poznasz niebanalne pomysły na pracę z włóczką i szydełkiem oraz sprawdzisz własnoręcznie, jak stworzyć ciekawe ozdoby. Damy tym samym nowe życie zapomnianym sznurkom, które - odpowiednio splecione - będą mogły służyć np. jako oryginalna maskotka czy dekoracja.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność i aktywność na zajęciach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła podstawy programowej odnosząca się do zadań szkoły i biblioteki szkolnej, m.in. „szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.” Warsztaty służą ponadto doskonaleniu umiejętności manualnych, artystycznych, cierpliwości oraz koncentracji uwagi.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

Magdalena Zybura

Biblioteka Mądrej Sowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gdańsku.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

29 listopada 2023 (środa), godz. 10:00-12:20

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

13

Koordynator:

Beata Symbor grafika

Beata Symbor

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz kompetencji cyfrowych

e-mail: beata.symbor@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 29

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Biblioteka i TIK