Gry planszowe w edukacji wczesnoszkolnej – Skubane kurczaki

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Zapraszamy na lekcję otwartą.

Tematyka: wykorzystanie gry Skubane kurczaki wydawnictwa Rebel do kształcenia spostrzegawczości, pamięci oraz zasad społecznych.

Cel główny: kształtowanie u dzieci kompetencji miękkich takich jak empatia, współzawodnictwo, panowanie nad emocjami.

Korzyści: nauczyciel uczestniczący w zajęciach pozna atrakcyjną i absorbującą dla dzieci metodę nauczania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Prowadząca/y:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

22 listopada 2023 (środa), godz. 12:30-14:35

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, ul. Subisława 22

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

5

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"