Na scenie pamięci – spotkania z picture bookiem wokół tematyki żydowskiej

Na scenie pamięci – spotkania z picture bookiem wokół tematyki żydowskiej

Adresaci:

nauczyciele wychowawcy w klasach 1–4

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Picture book, czyli książka obrazkowa, może kojarzyć się z literaturą dla dzieci. Ale to błędne rozpoznanie. W zderzeniu obrazu i słowa kryje się ogromny potencjał edukacyjny. Metaforyczne obrazy dają szansę na rozmowy o wartościach, zachęcają do twórczego przekształcania rzeczywistości i ekspresji własnej. Picture booki wprowadzają nas w świat, do którego kluczem jest uważność i empatia. Dają szansę na rozmowy o trudnych emocjach, zachęcają do budowania relacji opartych na otwartości.

Punktem wyjścia będą książki autorstwa Iwony Chmielewskiej i Joanny Concejo. Sierociniec prowadzony przez Janusza Korczaka, portrety mieszkańców żydowskiej dzielnicy Lublina, tragedia holokaustu – trudne tematy zamknięte w słowie i obrazie.

Prowadząca przedstawi także propozycje wykorzystania picture booków na lekcjach wychowawczych i zainspiruje do własnych poszukiwań w tym obszarze. Spotkanie odbędzie się w kameralnej grupie, z możliwością podzielania się własnymi spostrzeżeniami i wymianą pomysłów na wykorzystanie książek obrazkowych podczas lekcji wychowawczych.

 

Okazją do przybliżenia najmłodszym tematyki żydowskiej jest zbliżające się święto światła, czyli Chanuka. W kalendarzu żydowskim rozpoczyna się ono 25. dnia miesiąca kislew, a kończy 2. dnia tewet. W kalendarzu gregoriańskim jest to święto ruchome, w roku 2023 rozpoczyna się wieczorem 7 grudnia, a kończy o zmroku w poniedziałek 15 grudnia.

 

Co otrzymasz?

 • padlet z materiałami (artykuły, filmy, karty pracy).

 

Zapraszamy Państwa na całoroczny cykl szkoleniowy spotkań z picture bokiem. Można uczestniczyć w całym cyklu, można wybrać pojedyncze spotkania.

Zobacz jeszcze:

15.11.2023 – Nie ma dzieci, są ludzie – wokół tematyki praw dziecka (2 h, zdalnie)

22.11.2023 – Opowiedzieć ciszę – wokół tematyki niepełnosprawności (2 h, zdalnie)

6.12.2023 – Trudne doświadczenie migracji (3 h, zdalnie)

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu całego spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Odniesienie do zapisów z preambuły postawy programowej w szkole podstawowej.

Cele kształcenia w szkole podstawowej:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej (…);
 • rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność (…);
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Prowadząca/y:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

8 listopada 2023 (środa), godz. 17:00-18:30

Miejsce szkolenia:

on-line – MS Teams

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

40

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 01