Nowoczesne metody wielkoskalowych badań zmiany klimatu w morzu - pływaki ARGO (we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN)

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele wszystkich przedmiotów w szkołach podstawowych kl. IV–VIII oraz ponadpodstawowych.

O szkoleniu / programie:

Wydarzenie jest jedenastym szkoleniem z cyklu webinariów obejmujących zagadnienia ekologii morza prezentowane przez ekspertów Instytutu Oceanologii PAN (IOPAN).

IOPAN zajmuje się wszechstronnym badaniem środowiska morskiego – od fizyki, chemii, biologii i geologii po interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu nauk społecznych. Instytut jest zaangażowany w Dekadę Oceanu ONZ oraz w akcję „Ocean literacy” Unii Europejskiej, których celem jest uświadomienie znaczenia Oceanu w kształtowaniu klimatu i naszego dobrobytu.

Głównym celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom problemów związanych z pomiarami morskimi. Zdobywanie informacji o dynamice, a przede wszystkim o stanie termicznym oceanu to w świetle zachodzących zmian klimatycznych niezwykle istotne zadanie. Nowoczesne narzędzia badawcze, jakimi są autonomiczne pływaki Argo zrewolucjonizowały pomiary morskie. Sieć 4000 pływaków profilujących toń wodną od powierzchni do dna dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o zmianach zachodzących w oceanie. Polska jest jednym z uczestników tej globalnej sieci badawczej. 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej z przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia.

Przykład:

Geografia – SP IV–VIII

Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Geografia – liceum/technikum

Ocenianie oraz wartościowanie zjawisk i procesów geograficznych, formułowanie twierdzeń o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień i prognozowanie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

prof. dr hab. Waldemar Walczowski grafika

prof. dr hab. Waldemar Walczowski

pracownik Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, zainteresowania: badanie procesów zachodzących w morzu wpływających na klimat ziemski, w skali zarówno dużej – prądy oceaniczne płynące do Arktyki, jak i mniejszej – procesy na styku ocean – lodowce Svalbardu. Pracuje w wielu organizacjach międzynarodowych, jest przedstawicielem Polski w europejskim programie EuroArgo. W ramach tego programu Polska partycypuje w tworzeniu największej oceanograficznej sieci badawczej – tysięcy autonomicznych pływaków profilujących toń morską. Statek „Oceania” woduje te pływaki w Arktyce, a od niedawna również na Bałtyku.

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

8 grudnia 2022 (czwartek), godz. 16:30-18:00

Miejsce szkolenia:

online – ClickMeeting,

Najpóźniej na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.