Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej (gr. II)

Adresaci:

nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych woj. pomorskiego, uczestniczący w realizacji projektów z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Na czym polega praca metodą projektu? Jak wykorzystać tę metodę dydaktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby realizowane działania sprzyjały efektywnemu rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów? Po odpowiedzi na te pytania zapraszam na szkolenie e-learningowe, realizowane przede wszystkim poprzez samodzielną pracę uczestnika z zestawem nagrań i innych materiałów szkoleniowych. Dodatkowo 12 lipca i 23 sierpnia zostaną zorganizowane nieobowiązkowe konsultacje grupowe online (platforma ClickMeeting), umożliwiające przedyskutowanie zagadnień budzących wątpliwości czy podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Uczestnicy szkolenia, przez cały czas trwania kursu i po jego zakończeniu, będą również mogli korzystać z telefonicznych i e-mailowych konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

Warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia:

- rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy CEN;

- samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);

- wykonanie zadań obowiązkowych: wypełnienie krótkiego pre-testu i post-testu oraz opracowanie zarysu scenariusza zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu (obejmującego 1 lub 2 godz. dydaktyczne) w terminie do 29 sierpnia 2021 r. 

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

28 czerwca 2021 (poniedziałek) - 29 sierpnia 2021 (niedziela)

Miejsce szkolenia:

on-line – praca własna uczestników

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając „Zarejestruj mnie”. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne