Słowo i obraz – picture book na lekcjach wychowawczych (II edycja)

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele wychowawcy w klasach 1-4. Nauczyciele wychowawcy w klasach 1-4

O szkoleniu / programie:

Picture book, czyli książka obrazkowa, może kojarzyć się z literaturą dla dzieci. Ale to błędne rozpoznanie.
W zderzeniu obrazu i słowa kryje się ogromny potencjał edukacyjny. Metaforyczne obrazy dają szansę na rozmowy o wartościach, zachęcają do twórczego przekształcania rzeczywistości i ekspresji własnej. Picture booki autorstwa Iwony Chmielewskiej wprowadzają nas w świat, do którego kluczem jest uważność i empatia. Dają szansę na rozmowy o emocjach, zachęcają do budowania relacji opartych o otwartość i serdeczność.

 

Tematem przewodnim spotkania będą pierwsze chwile w szkole po zakończeniu wakacji - emocje towarzyszące powrotowi, droga do szkoły, spotkanie z koleżankami i kolegami.

 

Udział w webinarium to szansa na zapoznanie się z twórczością znanej i nagradzanej mistrzyni ilustracji – Iwony Chmielewskiej. Prowadząca przedstawi także propozycje wykorzystania picture booków na lekcjach wychowawczych i zainspiruje do własnych poszukiwań w tym obszarze. Spotkanie odbędzie się w kameralnej grupie,  z możliwością podzielania się własnymi spostrzeżeniami i wymianą pomysłów na wykorzystanie książek obrazkowych na lekcjach wychowawczych.

 

Odniesienie do zapisów z preambuły postawy programowej w szkole podstawowej:

Cele kształcenia w szkole podstawowej:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej (…);
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność (…);
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Warunki uzyskania zaświadczenia: obecność 80 %, udział w aktywnościach.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Prowadząca/y:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

26 sierpnia 2021 (czwartek), godz. 11:00-12:30

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 01

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

34

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.