Szkoła jest SMART

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Nowoczesna edukacja musi opierać się na tym, co jest dziecku znane, co jest dla niego ciekawe i co za tym idzie – pociągające. Musimy łączyć edukację z rozrywką, wciągnąć naszego ucznia w zadania, które ma zgłębić, a efekty wykorzystywać w życiu codziennym. Wiele badań naukowych wykazuje, że dzieci uczą się najlepiej poprzez zabawę, która jest ich główną aktywnością. Nie czują się wówczas przymuszone do nauki, a przecież rozwijają się we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i bardzo często fizycznej.

Przygotowaliśmy dla Was drugie (pierwsze odbyły się 23.09.2023 r.) warsztaty przedstawiające łamigłówki typu Smart.

 • Łamigłówki, które w sposób ciekawy i bezstresowy uczą matematyki, logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, analizy faktów, poprawiają pamięć i koncentrację.
 • Pokażemy Wam, w jaki sposób wykorzystać łamigłówki na zajęciach lekcyjnych – samodzielnie lub we współpracy.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach?

 1. Rozpoczynamy projekt „Szkoła jest Smart” – dzięki udziałowi w warsztatach będziecie mieli szansę rozpocząć pilotaż jeszcze w tym roku szkolnym.
 2. Każda szkoła, biorąca udział w pilotażu, otrzyma na 14 dni łamigłówki Smart, które będzie mogła przetestować na lekcji. Następnie prześle je do kolejnej placówki. Koszty przesyłki ponosi wydawnictwo IUVI.
 3. Na szkoleniu przekażemy Wam link do zapisu szkoły, powstanie grupa na FB, w której będziemy mieli możliwość wymienienia się naszymi spostrzeżeniami, problemami i efektami. Tam też będzie można zamieszczać własne scenariusze lekcji

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w warsztatach przez min. 80% czasu ich trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń:
– wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
– rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;
– rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 
– ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
– rozbudzanie ciekawość poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
– wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

Sławomir Wiechowski

przedstawiciel grupy Kluby Gier Planszowych Polskagłówny organizator Mistrzostw Polski w Rummikub oraz Mistrzostw Polski Szkół

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  5 godz. dydaktycznych

Termin:

28 października 2023 (sobota), godz. 10:00-14:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 319)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

70

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"