Arteterapia w edukacji i terapii, cz. II

Adresaci:

nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Cele szkolenia to:

– wzmocnienie i rozwój kreatywności własnej i podopiecznych;

– odnalezienie integracji wewnętrznej i równowagi w sytuacjach napięć i stresu;

– wsparcie nauczycieli w procesie edukacji i terapii w związku z obecnością dzieci uchodźców z Ukrainy;

– świadome uzewnętrznienie przeżyć i doznań;

– relaks, przyjemność, zabawa.

 

Program szkolenia:

– rola, zadania i cele terapeuty w prowadzeniu grupy arteterapeutycznej;

– struktura sesji i proces grupowy;

– przykłady i realizacja tematów dla grup: rozwiązywanie konfliktów, techniki relaksacyjne i praca z wyobraźnią, praca z emocjami, praca z rodzicami.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecności przez min. 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami)

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

Joanna Teresa Wcześny

tyflopedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany arteterapeuta,  nauczyciel  akademicki. Prowadzi warsztaty rozwojowe, terapeutyczne i twórcze  dla  dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W swojej działalności skupia się między innymi na problematyce potrzeb, rozwoju i wzroście osobistym osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  7 godz. dydaktycznych

Termin:

18 maja 2024 (sobota), godz. 09:00-14:15

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

24

Koordynator:

Joanna Aleksandrowicz grafika

Joanna Aleksandrowicz

specjalista ds. edukacji wczesnej

e-mail: joanna.aleksandrowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 20

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Wczesna edukacja