Ciekawa ortografia

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów „0” z powiatów gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego oraz miasta Gdańska.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom kreatywnych oraz ciekawych sposobów na wprowadzenie i utrwalenie zasad ortograficznych. Podczas warsztatów nauczyciele zobaczą, w jaki sposób za pomocą gier planszowych, ozobotów, przedmiotów codziennego użytku wprowadzić i utrwalić zasady ortograficzne. Pojawią się również propozycje ćwiczeń dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji – tutaj.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

zgodnie z programem szkolenia – udział w warsztatach przez 2 godziny dydaktyczne.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń:

 • pisze z pamięci i ze słuchu;
 • przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach;
 • stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty;
 • porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery;
 • zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;
 • stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Prowadząca/y:

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 16:15-17:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 314)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Ewa Jura-Ilis

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: e.jura.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"