ECOBIŻUTERIA: Jak przygotować biżuterię z bioplastiku

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie zostało zaprojektowane specjalnie dla nauczycieli, którzy chcą wprowadzić swoich uczniów w świat kreatywnego tworzenia biżuterii przy użyciu przyjaznych dla środowiska materiałów.

Podczas tego spotkania nauczyciele będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i tworzeniem biżuterii z bioplastiku, materiału opartego na naturalnych składnikach roślinnych, który może zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego eksperymentowania z bioplastikiem i tworzenia własnej biżuterii.

Cel spotkania to zdobycie przez nauczycieli umiejętności, które pozwolą im prowadzić zajęcia z tworzenia biżuterii z bioplastiku. Wykorzystanie tworzyw naturalnych jako przyjaznego dla środowiska materiału edukacyjnego pomoże nauczycielom rozwijać kreatywność, umiejętności manualne i świadomość ekologiczną u swoich uczniów.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na  szkoleniu.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa z chemii:

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne;

3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska;

4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;

5) wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych;

6) stosuje poprawną terminologię;

7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.

III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:

1) bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi;

2) projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne;

3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

PCEN – nauczyciel konsultant ds. fizyki i chemii.

Prowadziła zajęcia z chemii i fizyki na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz ze studentami. Pracowała przy realizacji projektów ogólnopolskich w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz projektów wojewódzkich (m. in. Zdolni z Pomorza). W 2016 roku została powołana przez ministra oświaty do zespołu, którego zadaniem jest napisanie podstawy programowej z chemii. Jest autorką publikacji i artykułów dla nauczycieli, w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

25 maja 2024 (sobota), godz. 10:00-13:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr warsztatownia)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

9

Koordynator:

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze