Edukacja outdoorowa w przedszkolu: Jak zamienić spacer w przygodę i zwiększyć zaangażowanie oraz naturalną ciekawość poznawczą dzieci?

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas warsztatów poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak zamienić spacer w przygodę i zwiększyć zaangażowanie oraz naturalną ciekawość poznawczą dzieci? Czy nasz zachwyt może wpływać na relacje dzieci z przyrodą? Czy musisz być „dzikim nauczycielem”, aby pokochać edukację outdoorową?

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w warsztatach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

dr Katarzyna Kmita-Zaniewska

dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki; nauczyciel wczesnej edukacji; socjolog.

Agata Majkowska grafika

Agata Majkowska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

15 maja 2024 (środa), godz. 15:00-18:00

Miejsce szkolenia:

Przedszkole nr 42 w Gdańsku Oliwie

ul. Michałowskiego 28

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

10

Koordynator:

Agata Majkowska

nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: a.majkowska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego