Jesienne warsztaty katechetyczne: Zawsze jest sens, kiedy widać cel

Adresaci:

nauczyciele religii archidiecezji gdańskiej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Jesienne warsztaty pn. Zawsze jest sens, kiedy widać cel będą poświęcone celowości katechezy. Sięgniemy do fundamentów, aby wytyczyć właściwe cele nauczania religii. Dodatkowo porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozpoznać predyspozycje uczniów (mentalność, możliwości poznawcze, percepcja, poziom życia wiarą, zainteresowania), aby lepiej wiedzieć, jak nauczać.
Celem jest wsłuchanie się w głos nauczycieli religii. Praca w grupach pozwoli wymienić się doświadczeniami z nauczycielami uczącymi dzieci i młodzież na tych samych poziomach. Wsłuchamy się w nasze potrzeby, oczekiwania, propozycje i pomysły.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Odniesienie do podstawy programowej.
Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:
– początek świata i sens historii;
– fundament wartości etycznych;
– funkcja religii w kulturze;
– przeznaczenie człowieka;
– relacja ze środowiskiem naturalnym.
Przedszkole – katecheza wprowadzająca w życie religijne.
Klasy I–IV szkoły podstawowej (SP) to cykl przygotowujący do sakramentów pokuty i pojednania oraz Komunii św., a także etap wdrażający w praktykę częstej Komunii św.
Klasy V–VIII szkoły podstawowej (SP) to dalsze i bliższe przygotowanie do bierzmowania, dlatego na tym etapie dominuje tematyka z zakresu mistagogoi. Wyraźnie został podkreślony związek wiary z wydarzeniami historii zbawienia.
Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie religijne do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienia znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem we współczesnym świecie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Prowadząca/y:

ks. dr Krystian Wilczyński grafika

ks. dr Krystian Wilczyński

dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, wykładowca patrologii i historii Kościoła w Gdańskim Seminarium Duchownym, Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej, Szkole Barnaby i Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym. Rekolekcjonista. Kapelan Archidiecezjalny Duszpasterstwa Rycerzy Kolumba.

Na co dzień jestem księdzem i bardzo lubię nim być. Jestem ciekawy ludzi i ich historii. Lubię spotykać ludzi ze sobą i inspirować wspólne działania duszpasterskie.

Mam ogromną radość z obserwacji czyjegoś rozwoju. Jeżdżę rowerem i uwielbiam spacery.

 

Natalia Kmiecicka

wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej

 

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

8 listopada 2023 (środa), godz. 18:00-20:00

Rejon V: Dekanat Żukowo, Kielno

Miejsce szkolenia:

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

ul. 3 Maja 4

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

40

Koordynator:

Anna Hochleitner grafika

Anna Hochleitner

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: a.hochleitner.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia