Katecheza kerygmatyczna

Adresaci:

nauczyciele religii.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

W nowym Dyrektorium o katechizacji, zatwierdzonym przez papieża Franciszka, mowa o tym, że katecheza ma mieć charakter kerygmatyczny.

Kerygmat wyraża się w słowach: Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić (Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium). A źródłem i fundamentem katechezy kerygmatycznej jest Pismo Święte. Podczas warsztatów poznamy cykl sześciu katechez, których celem jest nawrócenie, czyli uwierzenie w Jezusa i przyjęcie jego nauki. Spojrzymy na nauczyciela religii z dwóch perspektyw: osoby głoszącej oraz świadka Chrystusa.

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji – tutaj.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

 • początek świata i sens historii;
 • fundament wartości etycznych;
 • funkcja religii w kulturze;
 • przeznaczenie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Prowadząca/y:

Alicja Marciniak

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 16:15-17:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 318)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia