Kody QR dla początkujących (samokształcenie kierowane)

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego i innych języków obcych oraz nauczyciele innych przedmiotów zainteresowani tematem ze wszystkich szkół i placówek oświatowych woj. pomorskiego (prezentowane będą przykłady w języku angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

Szkolenie obejmuje samodzielne zapoznanie się z materiałami z webinarium PCEN przeprowadzonego 22 XI 2023 r., a także wykonanie krótkiego zadania zaliczeniowego. Webinarium zostało przygotowane z myślą o nauczycielach języków obcych, którzy dotychczas nie wykorzystywali w swojej pracy kodów QR. Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia: Czym są kody QR? Jak je odczytywać, a jak – tworzyć? W jaki sposób można je wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej?

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);
  • wykonanie zadania zaliczeniowego do 25 czerwca br.: samodzielne utworzenie kodu QR (w jednym z narzędzi prezentowanych podczas webinarium) i zamieszczenie go we wskazanym miejscu na padlecie udostępnionym w materiałach szkoleniowych.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do treści przewidzianych w podstawie programowej języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej (2017) i ponadpodstawowej (2018) w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

29 kwietnia 2024 (poniedziałek) - 25 czerwca 2024 (wtorek)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne