Konferencja online „Historia w dialogu. Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku”

Adresaci:

nauczyciele historii oraz historii i teraźniejszości szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego oraz inni zainteresowani nauczyciele 

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Konferencja jest częścią cyklu „Historia w dialogu” polegającego na zbliżeniu środowisk edukacyjnych szkół wyższych ze szkołami powszechnymi w celu pogłębiania wiedzy naukowej i jej popularyzacji.

Wydarzenie to podsumowuje 2-letnie spotkania edukacyjne, na których przedstawiano aktualny stan badań dotyczących wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich na tle relacji z Rosją, kształtujących się od XX wieku do czasów współczesnych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Harmonogram konferencji:

 1. 14.00–14.15

Przywitanie uczestników konferencji (dyrekcja PCEN) i przedstawienie prelegentów (prof. Igor Hałagida)

 1. 14.15–14.45

Autorskie spojrzenie na stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918–1945)

(prof. Oleksandr Zajcew)

 1. 14.45–15.15

Autorskie spojrzenie na stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918–1945)

(prof. Grzegorz Motyka)

 1. 15.15–15.30

Przerwa kawowa

 1. 15.30–16.00

Dyskusja panelowa (moderator: prof. Igor Hałagida, paneliści: prof. Oleksandr Zajcew, prof. Grzegorz Motyka)

 1. 16.00–16.30

Pytania od uczestników konferencji

Podsumowanie konferencji (prof. Igor Hałagida)

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez 100% czasu trwania konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum jest:

1) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

2) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

3) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

4) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

5) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

prof. Grzegorz Motyka grafika

prof. Grzegorz Motyka

polski historyk, specjalizujący się  w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich, profesor nauk społecznych, w latach 2011–2016 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, od 2023 członek Kolegium IPN, od 2024 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

 Igor Hałagida grafika

Igor Hałagida

polski historyk narodowości ukraińskiej, specjalizujący się w tematyce poświęconej relacjom polsko-ukraińskimi w XX w., mniejszością ukraińską w Polsce i Kościoła greckokatolickiego, w latach 2001–2018 pracownik naukowy IPN w Gdańsku, profesor historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Ołeksandr Zajcew grafika

prof. Ołeksandr Zajcew

ukraiński historyk, specjalizujący się  w tematyce historii politycznej międzywojennej Ukrainy Zachodniej oraz ukraińskiego nacjonalizmu, profesor Katedry Historii Nowożytnej i Współczesnej Ukrainy na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie (UCU)

Forma i czas trwania:

konferencja,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

12 czerwca 2024 (środa), godz. 14:00-16:30

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

90

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61

Grzegorz Rutkowski grafika

Grzegorz Rutkowski

nauczyciel konsultant ds. historii i wos

e-mail: grzegorz.rutkowski@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 18