Matematyka jest wszędzie – konstruktywistyczne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej klas 0-III powiatu kościerskiego, starogardzkiego, gdańskiego i miasta Gdańska.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Czy matematyka może być ciekawa, absorbująca oraz zabawna? Czy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej muszą wypełniać mnóstwo zadań w ćwiczeniach, by nauczyć się tego, co w życiu potrzebne i ważne? Czy możemy poprowadzić lekcję matematyki tak, by dziecko nie czuło, że się uczy? Czy realizując zajęcia lekcyjne, wymagamy kreatywności tylko od nauczyciela? 

Podczas warsztatów podejmiemy próby odpowiedzi na powyższe pytania.

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji - tutaj.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w warsztatach przez min. 80% czasu ich trwania

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń:

– wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad;

– rozwija kompetencje, takie jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;

– rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 

– uzyskuje wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

– rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

– wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 16:15-17:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 317)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"