Nowe przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy (Niebieska Karta i „ustawa Kamilka”) – w ramach Niebieskiego Parasola Radcy Prawnego

Adresaci:

pedagodzy i psychologowie szkolni, kierownictwo szkół/placówek, nauczyciele wychowawcy.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem seminarium jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów prawnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego („ustawa Kamilka”) oraz nowych zasad opieki nad ofiarami przemocy (Niebieska Karta).

Analizowany będzie proces wdrożenia do szkół/placówek nowych wyżej wymienionych przepisów prawa.

Prezentacje prawne będą uzupełnione komentarzami i pytaniami uczestników w ramach sesji pytań i odpowiedzi.

Podczas seminarium przeprowadzone będzie także badanie potrzeb w zakresie dalszych szkoleń o tematyce prawnej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo w seminarium przez 100% czasu jego trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa – szkoła podstawowa: Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Ewa Bożko-Kozikowska

radczyni prawna, mediatorka, członkini Rady Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 Zofia Lisiecka grafika

Zofia Lisiecka

coach, mediator, project menager

Forma i czas trwania:

seminarium,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

3 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 10:00-12:15

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 319)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

44

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61