Organizacja i realizowanie festynu zabaw i gier ruchowych dla uczniów szkoły podstawowej

Adresaci:

nauczyciele wychowania fizycznego (szkoła podstawowa) oraz edukacji wczesnoszkolnej z powiatów gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego oraz miasta Gdańska.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Zajęcia otwarte będą dotyczyć organizacji oraz realizacji festynu zabaw i gier ruchowych dla najmłodszych dzieci. Nauczyciele wezmą udział w części artystycznej oraz głównej – polegającej na obserwacji (i aktywnym udziale) 30. konkurencji sportowych przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Stanowiska będą dostosowane do umiejętności wszystkich uczestniczących dzieci i wspomogą rozwijanie interakcji rówieśniczych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w zajęciach otwartych (4 h).

Odniesienie do podstawy programowej: 

cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

V. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Prowadząca/y:

dr Małgorzata Pogorzelska grafika

dr Małgorzata Pogorzelska

PCEN  nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

4 czerwca 2024 (wtorek), godz. 09:00-12:00

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, ul. Subisława 22

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

7

Koordynator:

dr Małgorzata Pogorzelska

nauczyciel-doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

e-mail: m.pogorzelska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego