Oswajamy rozprawkę

Adresaci:

szkolenie jest skierowane do nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Przedstawienie propozycji form i metod pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (również uczniami z doświadczeniem migracyjnym) na lekcji powtórzeniowej. Przypomnienie funkcji i zasad konstrukcji rozprawki prowadzące do tworzenia przez uczniów własnych wypowiedzi argumentacyjnych. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez współdziałanie w grupie.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na całej lekcji otwartej oraz jej omówieniu.

Odniesienie do podstawy programowej: 

realizacja wybranych treści z podstawy programowej szkoły podstawowej z języka polskiego, m.in.: uczeń dostrzega relacje między częściami wypowiedzi, gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy, rozumie rolę akapitów, wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki, odróżnia przykład od argumentu, przeprowadza wnioskowanie, tworzy spójne wypowiedzi – rozprawkę.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

Maria Bindas

nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku

Anna Listewnik grafika

Anna Listewnik

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

22 maja 2024 (środa), godz. 09:50-11:20

Miejsce szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. W. Andersa w Gdańsku

ul. Aksamitna 8

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

7

Koordynator:

Anna Listewnik

nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: a.listewnik.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego