Parkowy tajemniczy ogród – gry terenowe na lekcjach języka polskiego

Status:

szkolenie odwołane

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Nauka przez działanie to jeden z najlepszych sposobów przyswajania nowej wiedzy i utrwalania tej już nabytej. Idealnym narzędziem do pracy z lekturami szkolnymi jest gra terenowa. Rosnąca popularność gier (miejskich, lekturowych) i szeroki wachlarz ich zastosowań potwierdzają, że drzemie w nich ogromny potencjał edukacyjny. Ich zaletami są możliwość dowolnego modyfikowania i dostosowywania do lektury oraz potencjał integracji międzyprzedmiotowej wiedzy.

W grach lekturowych nie chodzi jednak o to, by przygotowywał je nauczyciel, ale żeby tworzyli je uczniowie podzieleni na grupy. Połączenie idei gier lekturowych z metodą projektu międzyprzedmiotowego daje szansę na rozwijanie wśród uczniów wielu, istotnych dziś, kompetencji kryjących się pod angielską nazwą power skills: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, komunikowanie się w zespole, współpraca, zarządzanie projektem. Gry terenowe to także okazja do uwolnienia się od systemu klasowo-ławkowego i wykorzystania metod outdoore learningu.

Gry można rozegrać w przestrzeni całej szkoły, eksplorując korytarze i poddasza, można także wyjść na boisko czy do pobliskiego parku. Edukacja w plenerze daje zatem szansę na budowanie związku z lokalnym środowiskiem i „małą ojczyzną” naszych uczennic i uczniów.

Podczas szkolenia zaprosimy uczestników do rozegrania na terenie naszego parku gry inspirowanej lekturą Tajemniczego ogrodu Frances Hodgson Burnett.

Prowadząca przedstawi krok po kroku proces przygotowania gry i nakreśli możliwości funkcjonowania w przestrzeni szkolnej. Ostatnia część to praca w grupach nad scenariuszem gry lekturowej do wybranej lektury.

Co otrzymasz?

 • padlet z materiałami (artykuły, przykładowe gry terenowe, kary pracy).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Obecność przez minimum 80% czasu trwania spotkań.

Wykonanie i przesłanie w terminie pracy własnej – scenariusza lekcji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Preambuła podstawy programowej w szkole podstawowej / Cele kształcenia w szkole podstawowej:

4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Podstawa programowa języka polskiego w szkołach podstawowych:

I.1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

III.2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

IV.1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Prowadząca/y:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Forma i czas trwania:

szkolenie,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

8 czerwca 2024 (sobota), godz. 09:00-13:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 01