Powtórki, podsumowania i wyzwania językowe na ostatnie tygodnie roku szkolnego (samokształcenie kierowane)

Adresaci:

nauczyciele języków obcych nowożytnych uczący w kl. IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego (prezentowane będą przykłady w j. angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

Przed nami kilka ostatnich tygodni zajęć języka obcego w tym roku szkolnym. Szkolenie zachęca do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić powtórki wybranych treści, jakie wyzwania językowe postawić przed uczniami, a także co i w jaki sposób podsumować przed rozpoczęciem wakacji. Szkolenie „Powtórki…” jest realizowane poprzez samodzielną pracę uczestnika z nagraniem z webinarium CEN przeprowadzonego 18 maja 2022 r. oraz z innymi materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi na padlecie.  

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);
  • wypełnienie i przesłanie krótkiego kwestionariusza (formularz elektroniczny) w terminie do 25 VI 2024 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do wybranych treści podstawy programowej języka obcego nowożytnego dla szkoły podstawowej (2017) i ponadpodstawowej (2018) w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także dokonywania samooceny i wykorzystywania technik samodzielnej pracy nad językiem.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

27 kwietnia 2024 (sobota) - 25 czerwca 2024 (wtorek)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne