Razem dbamy o klimat: od wiedzy do działań

Status:

szkolenie odwołane

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

„Razem dbamy o klimat” to nie tylko hasło – to nasza misja! Zapraszamy do udziału szkoleniu, które będzie poświęcone przyczynom i skutkom zmian klimatu na naszej planecie oraz ich wpływowi na jej przyszłość.

Podczas spotkania nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, które pomogą im zrozumieć przyczyny i poznać skutki zmiany klimatu. Co więcej, uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do prowadzenia fascynujących zajęć dla swoich uczniów. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie trzeba mieć pogłębionej wiedza w tym zakresie – jest ono dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • gruntowną wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu;
 • praktyczne narzędzia i materiały, które ułatwią im prowadzenie zajęć edukacyjnych.

To szkolenie jest częścią kampanii edukacyjnej pod hasłem „Dbaj o klimat. Redukuj CO2”, która była realizowana w roku szkolnym 2021–2022. W jej ramach przeszkolono ponad 200 nauczycieli z całej Polski, którzy następnie przeprowadzili warsztaty dla ponad 4600 uczniów.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

 Virginie Little grafika

Virginie Little

konsultantka i trenerka ds. zrównoważonego rozwoju, założycielka Little Greenfinity; fundatorka Fundacji One Planet. Absolwentka studiów ekonomicznych i prawnych na Uniwersytecie w Bordeaux (Francja) oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki odpadami w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Akredytowana do obliczenia śladu węglowego Bilan Carbone©. Certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych Mozaika Klimatyczna, opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). W ramach założonej przez siebie firmy doradczej Little Greenfinity doradza firmom z zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności na środowisko i zmniejszania śladu węglowego, a także samorządom, by jak najlepiej przygotowały oraz wdrożyły praktyki zrównoważonych miast i społeczności. Współtworzyła, razem z Fundacją alter eko, pierwsze w Polsce Targi Zero Waste (8 edycji zorganizowanych w Polsce od 2017 r.). Jest autorką licznych programów szkoleniowych dla firm i samorządów, a także organizatorką wydarzeń edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców (od 5 do 105 lat). Od 2016 r. w prowadzonych przez nią warsztatach i szkoleniach wzięło udział ponad 5 100 osób. Regularnie prowadzi też warsztaty dla młodzieży. Uczyła ekonomii przez 4 lata w Liceum Francuskim w Warszawie. Szkoli nt. zrównoważonego rozwoju w programie MBA przy Politechnice Gdańskiej. Razem z mężem i dwójką dzieci praktykuje na co dzień niskoemisyjny styl życia i zero waste. Jako Francuzka mieszkająca kolejno w Szwecji, Polsce i Portugalii, której partnerem życiowym jest rodowity Amerykanin, wnosi do szkoleń i doradztwa dodatkowy pierwiastek multikulturowości oraz dobre praktyki stosowane na całym świecie.

Forma i czas trwania:

szkolenie,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

22 listopada 2023 (środa), godz. 14:00-17:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze