Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem kart Grabowskiego

Adresaci:

nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Karty Grabowskiego to innowacyjna i niezwykle skuteczna metoda nauczania matematyki poprzez zabawę. Karty pozwalają uczniom będącym w każdym wieku opanować podstawowe umiejętności matematyczne w sposób angażujący i przyjemny.

Celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli w realizacji zadań służących rozwijaniu umiejętności matematycznych uczniów. Uczestnicy szkolenia w praktyce sprawdzą, jakie możliwości dają karty. Zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Kornas-Krzyżykowska grafika

Urszula Kornas-Krzyżykowska

PCEN nauczyciel konsultant ds. matematyki i kreatywności

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

20 kwietnia 2024 (sobota), godz. 11:15-14:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 312)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 07