Rummikub w szkole

Rummikub w szkole

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Warsztaty „Rummikub w szkole” są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauczycieli grami planszowymi. Rummikub to gra matematyczna, którą warto wykorzystać na wszystkich szczeblach edukacji.

Podczas warsztatów omówimy program dla szkół „Rummikub w szkole” – poznamy nauczycieli, którzy program już realizują i opowiedzą nam o swoich doświadczeniach.

Nauczyciele, którzy posiadają certyfikat Trenera Rummikub będą mieli okazję w praktyce wykorzystać nabyte na kursie umiejętności jako sędziowie w Mistrzostwach.

Podczas szkolenia dla nauczycieli uczniowie, zgłoszonych szkół, wezmą udział w Pomorskich Mistrzostwach Szkół w Rummikub. Zgłoszenia można dokonać na Facebooku w grupie „Rummikub w szkole.

Link do zgłoszenia szkoły: TUTAJ

PROGRAM WARSZTATÓW

11.00

Rejestracja uczestników; powitalna kawa

11.10

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników 

Sławomir Wiechowski – organizator Mistrzostw Polski w Rummikub

11:20–16:30

Pomorskie Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Rummikub

(sędziowie – praktyczna nauka sędziowania) sale 314 i 318

11.20

Realizacja programu „Rummikub w szkole” – cele, założenia, wprowadzenie

13.30

przerwa

13.50

Dobre praktyki – wykorzystanie gry Rummikub na zajęciach matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i innych.

Jak stworzyć koło Rummikub?

15.00–16:30

Rozgrywki dla nauczycieli

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na warsztatach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń:

 1. wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad;
 2. rozwija kompetencje, takie jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;
 3. rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 4. uzyskuje wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 5. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
 6. wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Prowadząca/y:

Sławomir Wiechowski

przedstawiciel grupy Kluby Gier Planszowych Polskagłówny organizator Mistrzostw Polski w Rummikub oraz Mistrzostw Polski Szkół

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Kornas-Krzyżykowska grafika

Urszula Kornas-Krzyżykowska

PCEN nauczyciel konsultant ds. matematyki i kreatywności

Forma i czas trwania:

warsztaty,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

4 czerwca 2024 (wtorek), godz. 11:00-16:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 314, 318, 319)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

90

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"