SEMINARIUM: Czy pomorska szkoła jest uczniocentryczna?

Adresaci:

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni, dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Seminarium pozwoli nauczycielom zgłębić metodę design thinking będącą skutecznym narzędziem do rozwiązywania problemów edukacyjnych. Analizując wyniki badania przeprowadzonego w pomorskich szkołach, uczestnicy będą mogli zaprojektować takie rozwiązania w swoich placówkach, które wpłyną pozytywnie na dobrostan wszystkich zaangażowanych w proces nauczania.

W pierwszej części seminarium uczestnicy dowiedzą się, jak projektować procesy edukacyjne, wykorzystując uniwersalną i intuicyjną metodę design thinking. Poprzez przykłady, krok po kroku zapoznają się z praktycznym jej zastosowaniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi często się mierzą.

Webinar obejmuje prezentację wyników badań ilościowych i jakościowych, które zostały przeprowadzone przed konferencją Pomorska Szkoła 3000’ „Uczniocentryczność”, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu (realizowanej w listopadzie 2020 roku). Prezentacja wyników zostanie uzupełniona wnioskami porównawczymi, ukazującymi, jak z perspektywy uczniów i nauczycieli wygląda postrzeganie ważności poszczególnych aktorów życia szkolnego.

Pomorska Szkoła 3000’ jest cyklem konferencji dla kadry pedagogicznej otwartej na współtworzenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych ułatwiających zdobywanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Jest odpowiedzią na potrzebę szerszej oferty w rozwijaniu osobistych kompetencji kluczowych w gospodarce opartej na wiedzy.

Uczestnicy Pomorskiej Szkoły 3000’ to ludzie chcący usprawniać szkolną edukację; nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych oraz kadra zarządzająca; entuzjaści pragnący znaleźć w nowych rozwiązaniach sposób na podwyższenie poziomu nauczania. Łączą ich zorientowanie się na nowe oraz korzystanie z pomocnych trendów w nauczaniu oraz w czasie organizowania szkolnictwa.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Alicja Silikowska grafika

Alicja Silikowska

Specjalista ds. promocji i komunikacji zewnętrznej

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

PCEN – nauczyciel konsultant ds. fizyki i chemii.

Prowadziła zajęcia z chemii i fizyki na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz ze studentami. Pracowała przy realizacji projektów ogólnopolskich w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz projektów wojewódzkich (m. in. Zdolni z Pomorza). W 2016 roku została powołana przez ministra oświaty do zespołu, którego zadaniem jest napisanie podstawy programowej z chemii. Jest autorką publikacji i artykułów dla nauczycieli, w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej.

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

PCEN – starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia nauczycieli. W Centrum zajmuje się procesami ewaluacyjnymi szkoleń. Ponadto odpowiedzialny jest za współpracę PCEN z instytucjami zewnętrznymi reprezentującymi różnorodne środowiska oświatowe

Forma i czas trwania:

seminarium,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

20 września 2023 (środa), godz. 17:00-19:15

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

60

Koordynator:

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze