Słone i słodkie – inne spojrzenie na akwaria szkolne

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Celem webinarium jest poszukiwanie inspiracji pozwalających inaczej spojrzeć na standardową pomoc dydaktyczną, jaką jest akwarium szkolne, i zaproponowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań: akwarium morskiego oraz słodkowodnego z biotopem jeziora Malawi.

Zakładanie i prowadzenie akwarium może być dla uczniów (i nauczycieli) nie tylko ciekawym i angażującym hobby – akwarium jako projekt edukacyjny to fascynującą metoda poznania i zrozumienia mechanizmów rządzących skomplikowanym światem przyrody, sposób na kształtowanie u uczniów kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, podejścia naukowego, krytycznego myślenia i ciekawości świata.

Akwarium to także wyzwanie uczące współdziałania i wytrwałości w rozwiązywaniu różnorodnych, interdyscyplinarnych problemów. Podczas webinarium prowadzący wprowadzą uczestników w świat akwariów morskich, a w szczególności omówią środowisko i rodzaj akwarium słodkowodnego – naśladującego biotop jeziora Malawi.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób założyć akwarium, jak dobrać „obsadę akwarium”, na jakie parametry środowiskowe zwrócić szczególną uwagę oraz jak dbać o bezpieczne warunki prowadzonej hodowli. 

Zakładanie i prowadzenie szkolnego akwarium jest niepowtarzalną okazją do wdrażania podejścia STEAM (łączenia nauczania i uczenia się zagadnień przyrodniczych, technicznych, matematycznych oraz sztuki) w praktyce, a także kształtowania kompetencji podstawowych i przekrojowych u uczniów. Akwarium szkolne znajdzie swoje zastosowanie zarówno w szkołach podstawowych, jak i w ponadpodstawowych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania webinarium.

Prowadząca/y:

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

PCEN – nauczyciel konsultant ds. biologii i przyrody

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor PCEN – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

4 lipca 2024 (czwartek), godz. 09:00-10:30

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 22

Zobacz serwisy tematyczne PCEN:
Przedmioty przyrodnicze
Egzaminy i badania