Spór o Galileusza – czy istnieje konflikt między wiarą a rozumem

Adresaci:

nauczyciele religii.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Webinarium będzie próbą ukazania, na podstawie encykliki św. Jana Pawła II „Fides et ratio” (1998), punktów stycznych między wiarą a rozumem. Obie sprawności istoty ludzkiej są przestrzeniami, w których mogą harmonijnie rozwijać się zdolności poznawcze człowieka w obrębie nauk szczegółowych, nie przekreślając jednak pragnień metafizycznych – sensu życia, zjednoczenia z Bogiem po śmierci. Każda z nich ukazuje jakiś fragment złożoności rzeczywistości, w której żyje człowiek, tym samym jest osobnym źródłem światła, ukazującym złożoność nie tylko ludzkiej istoty, ale również wielowarstwowości otaczającego go świata.

Podczas wykładu zostaną ukazane zagrożenia płynące z redukowania zdolności poznawczych człowieka tylko do rozumu (scjentyzm, materializm, nihilizm) lub tylko do poziomu wiary (fideizm, spirytualizm).

Celem wykładu będzie ukazanie argumentów pozwalających na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Jak mówić o Bogu w obrębie nauki? 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:

– początek świata i sens historii;

– fundament wartości etycznych;

– funkcja religii w kulturze;

– przeznaczenie człowieka;

– relacja ze środowiskiem naturalnym.

A także:

– więź z Bogiem i bliźnim;

– życie i formy kultu świętych;

– tradycja, która niesie wiarę.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Prowadząca/y:

ks. dr Adam Jeszka grafika

ks. dr Adam Jeszka

teolog i filozof, doktor filozofii, nauczyciel akademicki; w 2012 r. uzyskał licencjat z filozofii na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, gdzie następnie w 2017 r. obronił doktorat poświęcony antropologii hiszpańskiego egzystencjalisty Miguela de Unamuno (1864–1936). W swojej pracy badawczej zajmuje się antropologią, filozofią przyrody oraz filozofią religii. Jest pracownikiem naukowym w „Laboratorium Jana Pawła II” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest wykładowcą Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz Instytutu Teologicznego Archidiecezji Gdańskiej. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Studia Gdańskie” oraz kapelanem Drogi św. Jakuba Apostoła w Gdańsku.

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

Forma i czas trwania:

webinarium,  1.3 godz. dydaktycznych

Termin:

23 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 19:00-20:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

90

Koordynator:

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia