Spotkanie z pedagogiką Jespera Juula. Kompetencje relacyjne w edukacji

Adresaci:

nauczyciele edukacji przedszkolnej, psycholodzy i pedagodzy z poradnie psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele szkoły podstawowe I - III, szkoły podstawowe IV - VIII, szkoły ponadpodstawowe.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Tematyka szkolenia obejmuje omówienie książki Jespera Juula i Helle Jensen Kompetencje relacyjne w edukacji. Od posłuszeństwa do odpowiedzialności.

Kompetencje relacyjne to umiejętność praktykowania integralności i autentyczności w kontaktach z innymi osobami dorosłymi oraz postrzeganie własnej

Celem spotkania jest poszerzenie umiejętności i kompetencji relacyjnych jako warunku stworzenia dobrego środowiska do nauki oraz rozwoju dla uczniów i uczennic, a także satysfakcjonującego środowiska pracy dla nauczycielek i nauczycieli.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

 Magdalena Wieczorek grafika

Magdalena Wieczorek

polonistka, pedagog szkolny, nauczyciel-konsultant. Absolwentka studiów podyplomowych z resocjalizacji, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, coachingu w edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży. Ukończyła ACT – Racjonalną Terapię Zachowania. Instruktorka szkoły dla rodziców i wychowawców, trenerka programu Golden Five. Autorka FALOCHRONU na rzecz dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Pracowała w zespole badawczym w ramach projektu „Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa COVID-19”.

Współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wychowania, profilaktyki i rozwijania kompetencji społecznych – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziała z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych; wspomaga szkoły w  rozwoju; prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne, edukacja włączająca.

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

14 maja 2024 (wtorek), godz. 19:00-20:30

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

107

Koordynator:

Joanna Aleksandrowicz grafika

Joanna Aleksandrowicz

specjalista ds. edukacji wczesnej

e-mail: joanna.aleksandrowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 20

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Wczesna edukacja