Szlakiem motywów w literaturze. Jan Zbrzyca „W stolëcë chmùrników”

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego ze szkół ponadpodstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Zapraszamy na kolejne spotkanie nauczycieli języka kaszubskiego uczących w szkołach ponadpodstawowych (i wszystkich innych zainteresowanych) poświęcone motywom w literaturze kaszubskiej. Podczas webinarium omówimy twórczość Stanisława Pestki (pseud. literacki Jan Zbrzyca), skupiając się przede wszystkim na zbiorze esejów pt. W stolëcë chmùrników. Przyjrzymy się również zadaniom w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego dotyczącym lektury.

Gościem specjalnym majowego webinarium będzie dr Bożena Ugowska, która przybliży postać i twórczość Stanisława Pestki.

Bożena Ugowska jest autorką publikacji pt. Detal i panorama – o twórczości kaszubskiej Stanisława Pestki. Studia z dziejów literatury i kultury Kaszub i Pomorza (Gdańsk 2022).

 

Spotkanie koordynują Felicja Baska-Borzyszkowska (doradczyni języka kaszubskiego GODN) oraz Lucyna Radzimińska (PCEN) we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez 80% czasu trwania webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

całość zapisów podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (DZ.U. z 2018 Poz.467).

Prowadząca/y:

Felicja Baska-Borzyszkowska

nauczyciel – doradca metodycznego języka kaszubskiego dla województwa pomorskiego.
Nauczycielka języka kaszubskiego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach od początku istnienia szkoły (1991 r)., a także w Technikum nr 3 w Chojnicach oraz Branżowej Szkole w Kościerzynie. Jest współautorką m.in. pierwszego podręcznika do nauki języka kaszubskiego do szkół ponadpodstawowych Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”, cz. I, cz. II i cz. III, niestrudzoną propagatorką nauki języka kaszubskiego, inicjatorką wielu konkursów, spotkań, imprez kulturalnych oraz działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i wielu innych organizacji kulturalno-społecznych na Pomorzu. Jest szkólną, która ze swoimi uczniami wędruje po Kaszubach, pokazując im rodzime piękno i wartości, a drogowskazem w tej wanodze są słowa Jana Karnowskiego „wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi - poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich, ogólnoludzkich”. Wielu obecnych nauczycieli i działaczy kaszubskich są jej wychowankami.

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

PCEN – starsza specjalistka ds. języka kaszubskiego

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

22 maja 2024 (środa), godz. 18:00-19:30

Miejsce szkolenia:

on-line – MS Teams

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47