Szukając duszy – czyli spotkania z picture bookiem u progu wakacji

Adresaci:

nauczyciele wychowawcy.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

„Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegających w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz…”

Zagubiona dusza Olga Tokarczuk, Joanna Concejo

 

Picture book, czyli książka obrazkowa, może kojarzyć się wyłącznie z literaturą dla małych dzieci. Ale to błędne rozpoznanie. W zderzeniu obrazu i słowa kryje się ogromny potencjał edukacyjny. Metaforyczne obrazy umożliwiają rozmowy o wartościach, zachęcają do twórczego przekształcania rzeczywistości i ekspresji własnej. Picture booki wprowadzają nas w świat, do którego kluczem jest uważność i empatia. Pomagają rozmawiać o trudnych emocjach, zachęcają do budowania relacji opartych na otwartości.

Tym razem zapraszamy Państwa do posumowania tego roku szkolnego, ale nie w formie zdalnej, lecz stacjonarnej – w parku Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Będzie to okazja do spotkania się i obejrzenia wszystkich książek, które w tym roku były omawiane na naszych spotkaniach. Picture book Zagubiona dusza z tekstem Olgi Tokarczuk i ilustracjami Joanny Concejo pozwoli nam porozmawiać o intensywności współczesnego życia, które zmusza nas do biegu, i o tym, jak u progu wakacji zwolnić i uspokoić oddech oraz myśli. Spotkanie odbędzie się w kameralnej grupie, z możliwością podzielania się własnymi spostrzeżeniami i wymianą pomysłów na wykorzystanie książek obrazkowych podczas lekcji wychowawczych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Odniesienie do zapisów z preambuły postawy programowej w szkole podstawowej.

Cele kształcenia w szkole podstawowej:

•wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

•wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej (…);

•rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność (…);

•wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

•kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

•ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

12 czerwca 2024 (środa), godz. 16:00-17:30

WARSZTATOWNIA TWÓRCZA/PARK wokół PCEN

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 01