Tajniki dramy

Status:

szkolenie odwołane

Adresaci:

szkolenie jest skierowane do nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem warsztatów jest:

– zapoznanie uczestników z konkretnymi technikami dramy,

– wykazanie potencjału tej metody pedagogicznej, której zamierzeniem jest wydobycie indywidualności ucznia poprzez zachęcanie go do aktywności emocjonalnej oraz odwoływanie się do uczuć i doświadczeń,

– rozwijanie u uczniów samodzielności w myśleniu i pobudzanie kreatywności dzięki odgrywaniu ról.

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji – tutaj.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia oraz aktywny udział w warsztatach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

realizacja wybranych treści z podstawy programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej, m.in.:

uczeń określa tematykę oraz problematykę utworu, nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst, wykorzystuje w interpretacji utworów doświadczenia własne, wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera, dokonuje odczytania tekstów poprzez ich przekład intersemiotyczny (drama), rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Prowadząca/y:

Anna Listewnik grafika

Anna Listewnik

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 16:15-16:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Anna Listewnik

nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: a.listewnik.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego