Tak wiele już umiemy

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Zajęcia podsumowujące osiągnięcia dzieci w roku szkolnym 2023/2024, między innymi w zakresie analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów, dzielenia wyrazów na sylaby, wyodrębniania głosek w nagłosie oraz wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych. Zajęcia podsumowujące osiągnięcia dzieci w roku szkolnym 2023/2024, między innymi w zakresie analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów, dzielenia wyrazów na sylaby, wyodrębniania głosek w nagłosie oraz wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w zajęciach otwartych.

Odniesienie do podstawy programowej: 

przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Katarzyna Brenk

nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

14 czerwca 2024 (piątek), godz. 09:00-12:00

Miejsce szkolenia:

Przedszkole nr 49 Miś w Gdańsku

ul. Śląska 35A

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

5

Koordynator:

Agata Majkowska grafika

Agata Majkowska

nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: a.majkowska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego