Teachers’ Winter Survival Kit, cz. II – WARSZTATY STACJONARNE

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego uczący w kl. IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego, nauczyciele innych języków obcych nowożytnych (elementy szkolenia w j. angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Jak mawiają w „Grze o Tron”: Winter is coming! Za chwilę listopad. Jesienna plucha i szaruga za oknem klasy, a wewnątrz – często ciężkie powieki nad podręcznikiem i te westchnienia młodzieży zmagającej się z tekstem… TLDR. Nie musi tak być! Warsztaty Teachers’ Winter Survival Kit, cz. II to nowy zastrzyk koloru, myślenia wizualnego oraz pomysłów na zaangażowanie rąk w kreatywne lingwistyczne zajęcia z tekstem czytanym i słuchanym – piłki Blooma, klocki i inne atrakcje… Uczestnik warsztatów, nawet ten nieszczególnie uzdolniony manualnie, zabierze ze sobą garść praktycznych pomysłów na kolorowe jesienno-zimowe (i nie tylko) aktywności językowe, gdzie to uczeń przejmuje ster. Zapraszamy!

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia oraz aktywny udział w pracy warsztatowej. 

Odniesienie do podstawy programowej: 

wybrane treści z podstawy programowej języka obcego nowożytnego dla klas IV–VIII szkoły podstawowej (2017) i dla szkoły ponadpodstawowej (2028): znajomość środków językowych, a także rozumienie oraz tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Prowadząca/y:

Anna Orłowska

absolwentka filologii angielskiej UG oraz studiów podyplomowych z zakresu Business English Akademii L. Koźmińskie- go; doświadczony nauczyciel j.angielskiego w liceum w klasach dwujęzycznych oraz w programie dyplomowym matury międzynarodowej; egzaminator maturalny OKE Gdańsk oraz arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego MEN; aktywny członek i prelegent IATEFL Poland, szkoleniowiec współpracujący z CEN w Gdańsku; pasjonat TIK w edukacji, public speaking oraz debat oksfordzkich; aspirujący metodyk wciąż szkolący się, poszukujący inspiracji i nowych wyzwań; prywatnie matka dwóch licealistów oraz miłośniczka psów, jedzenia i gotowania.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

28 października 2023 (sobota), godz. 09:30-12:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne