Twórcza lekcja plastyki dla każdego

Adresaci:

nauczyciele plastyki w szkole podstawowej i średniej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas spotkania uczestnicy poznają inspirujące formy pracy, narzędzia i materiały, dzięki którym prowadzą ciekawe zajęcia plastyczne. Pojawi się „morze inspiracji” umożliwiające rozwój własnego warsztatu, co przełoży się na jakość pracy z młodzieżą – rozwijanie ich kreatywności podczas działań plastycznych.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o wykorzystaniu praktycznych działań, które zainspirują nauczycieli do pracy z dziećmi.

Będziemy pracować w nowej sali warsztatów twórczych (mały budynek obok PCEN-u, przy wejściu do Biblioteki Pedagogicznej).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa plastyki w szkole podstawowej:

II 2. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Wyrażanie w pracach plastycznych uczuć i emocji wobec rzeczywistości.

II. 6 Uczeń stosuje różnorodne techniki plastyczne.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Jasmine Al-Douri grafika

Jasmine Al-Douri

PCEN, nauczyciel doradca metodyczny ds. plastyki

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

12 grudnia 2022 (poniedziałek), godz. 09:00-10:30

Zajęcia będą odbywać się w Warszatowni (parterowy budynek na terenie parku przy Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr warsztatownia)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

8

Koordynator:

Jasmine Al-Douri

nauczyciel doradca metodyczny ds. plastyki

e-mail: j.al-douri.doradca@pcen.gda.pl

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Plastyka. Edukacja plastyczna