Tworzenie autorskiego programu nauczania dla przedmiotu biznes i zarządzanie

Adresaci:

nauczyciele przedmiotu biznes i zarządzanie z województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas szkolenia będziemy kształtowali umiejętności tworzenia programu nauczania, rocznego planu tematyki zajęć oraz przedmiotowego systemu oceniania dla przedmiotu biznes i zarządzanie.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

100% obecności.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Prowadząca/y:

Piotr Gwit grafika

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

Forma i czas trwania:

szkolenie,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

28 maja 2024 (wtorek), godz. 13:00-17:30

Miejsce szkolenia:

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

ul. Dobrowolskiego 6, sala 101

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

e-mail: p.gwit.doradca@pcen.gda.pl