Ùczba z òbrôzkama. Książka obrazkowa w edukacji językowej i kulturowej

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem konferencji jest prezentacja możliwości wykorzystania książki obrazkowej (i obrazów w ogóle) na lekcjach języka kaszubskiego oraz zainspirowanie do kształtowania myślenia wizualnego. Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą metod bogacenia słownictwa i sketchnotingu. Specjalne miejsce zajmie pedagogika śmierci i rozmowa z autorkami: Aleksandrą Kurowską-Susudorf, Anną Hebel (tłumaczenie), Karoliną Tylki (ilustracje), kaszubskiej książki obrazkowej Żëcé jak nudle.

 

Program konferencji:

9.00  Aczipaka jidze do szkòłë

Weronika Mierzwińska, Małgorzata Walasek

 

9.20 Otwarcie konferencji    

Wykład prof. Małgorzaty Cackowskiej (UG), Kulturowe znaczenie książki obrazkowej.

 

Rozmowa z autorkami książki Żëcé jak nudle.

 

11.10 Przerwa kawowa

 

11.40   Warkòwnie  „Szkólny – szkólnym”

 

 • Magdalena Buda, Zwizualizuj sobie kaszubski, czyli sztuka robienia notatek
 •  
 • Anna Hebel,  Kòl Mùczka na gòscënie. Zaczarzoné słowa
 •  
 • Aleksandra Kurowska-Susdorf,  Trudne tematy i książeczka obrazkowa. Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci.
 •  
 • Róman Drzéżdżón (Mùzeùm Pùcczi Zemi m. F. Cenôwë), Òbrôzkòwô mùzyka słów, to je ò tim, jak napisac "Nasze nótë" 

14.00 Zakończenie konferencji

program

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

celem przedmiotu język regionalny – język kaszubski jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. W szczególności cel ten realizuje się przez:

1) dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;

2) kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;

3) kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;

4) kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska geograficzno-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza;

5) kształtowanie otwartości na inne kultury.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

dr Justyna Pomierska grafika

dr Justyna Pomierska

Adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej w IFP UG, kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego, przewodnicząca Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska, kierownik i opiekun praktyk nauczycielskich kaszubistów; od 2016 r. koordynuje interdyscyplinarny wykład kaszubologiczny na Wydziale Filologicznym UG, współpracuje z Centralną Komisją, certyfikowany tutor akademicki od 2014 r.

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

PCEN – starsza specjalistka ds. języka kaszubskiego

Forma i czas trwania:

konferencja,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

20 września 2022 (wtorek), godz. 09:00-14:00

Miejsce szkolenia:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, ul. Wita Stwosza  55, aula 1.43

 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47