Uwolnij Kopernika – STEAM-owy escape room

Adresaci:

nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania metody escape roomu w edukacji – to jedna z form zastosowania grywalizacji w uczeniu się.

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy osoby zarówno początkujące jako konstruktorzy escape roomów, jak i doświadczone w tym zakresie, a także nauczycieli, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą metodą.

Podczas warsztatu zrealizujemy interdyscyplinarny escape room „Uwolnij Kopernika”, który miał swoją premierę podczas Forum KMO (Klubów Młodego Odkrywcy) w Centrum Nauki Kopernik.

Myślą przewodnią warsztatów jest uczenie się przez działanie. Uczestnicy warsztatów poznają w praktyce ideę escape roomów i ich zastosowania.

W trakcie spotkania wykorzystane zostaną techniki stosunkowo łatwe do zastosowania w klasie i pozwalające uczestnikom stworzyć własny, szkolny escape room.

Do zadań uczestników zostaną wplecione eksperymenty, które będzie można przeprowadzić w szkole z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, bezpiecznych dla uczniów.

Uczestnicy spotkania zastosują wybrane techniki stosowane podczas tworzenia escape roomów: sposoby szyfrowania informacji, ukrytego pisma, ukrywania informacji i przedmiotów, przygotowywania podpowiedzi dla uczniów. Uczestnicy zapoznają się także ze sposobem łączenia wirtualnego i stacjonarnego escape roomu.

Wśród technik, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce, znajdą się m.in. te zaprezentowane na webinarium „Wieczór z dydaktyką zrób sobie escape room”.

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatu.

Prezentowane techniki mogą zostać wykorzystane nie tylko jako elementy escape roomu, lecz także jako autonomiczne zadania oraz części różnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła do podstawy programowej kształcenia ogólnego: cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Prowadząca/y:

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

PCEN – nauczyciel konsultant ds. biologii i przyrody

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

18 maja 2024 (sobota), godz. 10:00-13:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 313)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 22

Zobacz serwisy tematyczne PCEN:
Przedmioty przyrodnicze
Egzaminy i badania