W roli głównej: dzieci oraz karty obrazkowe (i wyrazowe) – samokształcenie kierowane

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego oraz innych języków obcych uczący w przedszkolach i w kl. 0–III szkół podstawowych woj. pomorskiego (prezentowane będą przykłady w języku angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

Szkolenie obejmuje samodzielne zapoznanie się z materiałami z webinarium PCEN przeprowadzonego 10 I 2024 r., a także wykonanie krótkiego zadania zaliczeniowego. Podczas webinarium został omówiony potencjał kart obrazkowych (i wyrazowych) w kontekście zajęć języka obcego we wczesnej edukacji. Zaprezentowane zostały również praktyczne przykłady ćwiczeń / rozwiązań dydaktycznych z użyciem kart, aktywizujących dzieci na zajęciach językowych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);
  • wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego z krótkim zadaniem zaliczeniowym do 25 czerwca 2024 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do treści przewidzianych w podstawie programowej języka obcego nowożytnego we wczesnej edukacji, m.in. reagowanie na polecenia w języku obcym oraz używanie słów i zwrotów wprowadzanych na zajęciach.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

30 kwietnia 2024 (wtorek) - 25 czerwca 2024 (wtorek)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne