Biblioteki Przyszłości – sieć nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele bibliotekarze szkolni.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Powołanie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia „Biblioteki Przyszłości” ma na celu: wsparcie, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych kompetencji, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów oraz podjęcie współpracy między nauczycielami i bibliotekarzami.

 

Chcemy w ten sposób pomóc Państwu w pełnieniu pięknej, choć wymagającej funkcji nauczycieli bibliotekarzy w zmieniającej się rzeczywistości oraz dać przestrzeń do regularnego dzielenia się i wzajemnego inspirowania. Praca naszej sieci skupi się na uczniu, którego umiejętności podstawowe i przekrojowe będziemy starali się rozwijać, m.in. przy zastosowaniu technologii i sprzętu Laboratoriów Przyszłości, a także udziale metod STEAM.

 

Planowane są w ciągu roku szkolnego co najmniej 4 spotkania (w formie on- i offline) min. 2-godzinne. Ich zakres tematyczny oraz szczegóły organizacyjne zostaną wypracowane podczas pierwszego spotkania. Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Biblioteki Przyszłości – szanse, zagrożenia i możliwości – 20.09.2023 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie sieci on-line – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Beata Symbor
  Pierwsze spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy „Biblioteki Przyszłości” w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Nowe formy promocji czytelnictwa „Biblioteki Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 27 w Gdańsku – 8.11.2023 r., godz. 10.00–12.15, spotkanie stacjonarne – 3 godz. dydaktyczne, prowadząca: Agnieszka Krzyżanowska
 3. Sztuczna inteligencja na usługach bibliotek szkolnych – 10.01.2024 r., godz. 10.00–12.30, warsztaty stacjonarne – 3 godz. dydaktyczne, prowadząca: Beata Symbor
 4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na przykładzie Biblioteki „Mądrej Sowy” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gdańsku – 13.03.2024 r., godz. 10.00–12.30, wizyta studyjna – 3 godz. dydaktyczne, prowadząca: Magdalena Zybura
 5. Biblioteka – miejsce rozwijania kompetencji przyszłości – 12.06.2024 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie sieci on-line – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Beata Symbor

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo w spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

forma doskonalenia odnosi się do zapisów zawartych w preambule podstaw programowych w zakresie rozwijania kompetencji informacyjnych, czytelniczych i cyfrowych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

20 września 2023 (środa) - 30 czerwca 2024 (niedziela)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Beata Symbor grafika

Beata Symbor

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz kompetencji cyfrowych

e-mail: beata.symbor@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 29

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Biblioteka i TIK