Gry w edukacji – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

Adresaci:

nauczycielki i nauczyciele z placówek oświatowych woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli będzie skupiać nauczycielki i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem gier w edukacji. Podczas spotkań podzielimy się doświadczeniami z wykorzystania gier oraz poznamy nowe tytuły urozmaicające i wspomagające zajęcia edukacyjne.

 

 1. Spotkanie inauguracyjne – 2.09.2023 r., godz. 9.00–12.00, spotkanie sieci – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Urszula Kornas-Krzyżykowska
 2. Spotkanie drugie – 18.11.2023 r., godz. 9.00–12.00, spotkanie sieci – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Urszula Kornas-Krzyżykowska
 3. Gry karciane – 27.01.2024 r., godz. 9.30–12.30, spotkanie sieci – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Urszula Kornas-Krzyżykowska
 4. Kiermasz gier – 23.03.2024 r., godz. 9.00–12.00, spotkanie sieci – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Urszula Kornas-Krzyżykowska
 5. Podsumowanie pracy sieci – 11.05.2024 r., godz. 9.00–12.00, spotkanie sieci – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Urszula Kornas-Krzyżykowska

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Spotkania sieci korespondują z zapisami podstawy programowej:
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

2 września 2023 (sobota) - 31 maja 2024 (piątek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska grafika

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 07